Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Биография
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
3 (× 1 глас)

Приложение

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на Върховен стопански съвет (1945–1948 г.),
на Държавна планова комисия (1948–1962 г.) и
на Държавен комитет за планиране (1962–1991 г.).
Добри Терпешев V. 1945 XII. 1949
Карло Луканов XII. 1949 III. 1950
Кирил Лазаров III. 1950 III. 1951
Евгени Матеев III. 1951 III. 1952
Георги Чанков III. 1952 1956
Руси Христозов 1956 1960
Станко Тодоров 1960 I. 1962
Живко Живков I. 1962 III. 1962
Апостол Пашев III. 1962 1968
Тано Цолов 1968 VI. 1971
Сава Дълбоков VI. 1971 XII. 1972
Иван Илиев I. 1973 1975
Кирил Зарев 1975 III. 1982
Станиш Бонев VI. 1982 Х. 1985
Иван Илиев Х. 1985 VIII. 1986
Стоян Овчаров VIII. 1986 XI. 1989
Кирил Зарев XI. 1989 I. 1990
Иван Тенев I. 1990 1991

 

Кратки биографични данни
1931 г. 15 ноември Роден в Пенкьовци, Трънско
1949 г., юни Завършва мъжката гимназия „Христо Смирненски“ в Перник
1951–1956 г. Студент, специалност „Народностопанско планиране“, Висш икономически институт „Карл Маркс“, София, сега Университет за национално и световно стопанство
1956 г., 1 февруари Работи в металургичния завод „Ленин“, Перник
1961 г., 1 февруари Хоноруван асистент по „Планиране на народното стопанство“, ВИИ „К.Маркс“, София
1963 г., 1 октомври Редовен асистент по същата дисциплина
1964 г., 15 февруари В апарата на Министерския съвет
1969 г., 31 декември Секретар на Комитета за стопанска координация и на Министерския съвет
1971 г., 5 април ВАК му присъжда научното звание „доцент“
1971 г., 1 юли Секретар на Министерския съвет
1976 г., 1 февруари Първи заместник-завеждащ, а от 1 февруари 1977 г. завеждащ отдел „Планово-икономически“ на ЦК на БКП
1981–1986 г. Народен представител в 51 Девненски избирателен район, Варненски окръг
1981 г., 15 юни Заместник-председател на Министерския съвет на НРБ и председател на Комисия по жизненото равнище
1982 г., 21 юни до 18 октомври 1985 г. Заместник-председател на Министерския съвет на НРБ и председател на Държавния комитет за планиране
1986 г., 1 януари Ректор на Академия за обществени науки и социално управление
1986 г., юни до 31 май 1990 г. Народен представител в 20 Бургаски избирателен район и член на парламентарната комисия по духовното развитие
1988 г., 23 ноември ВАК му присъжда научното звание „професор“
1990 г., 1 януари В пенсия
Край
Читателите на „Времето, в което живях, и хората, с които работих“ са прочели и: