Издание:

проф. д-р Станиш Бонев Панайотов

Времето, в което живях, и хората, с които работих

Издателска къща „Нови хоризонти“, София, 2001

ISBN 954–9758–06–0