Гуин Дайър

(автор)

Войната
Смъртоносната игра на човечеството

Научни текстове

Оригинално изписване: Gwynne Dyer

Няма биографична информация за Гуин Дайър.