Включено в книгата
Оригинално заглавие
Opowieści biblijne, (Пълни авторски права)
Превод от полски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,8 (× 4 гласа)

Хронологична таблица

ок. 1850 пр.н.е. Авраам в Ханаан
ок. 1250 пр.н.е. Изход под водачеството на Мойсей
1220–1200 пр.н.е. Нахлуване на израилтяните в Ханаан под водачеството на Исус Навин
1200–1025 пр.н.е. Епоха на съдиите
1030–1010 пр.н.е. Цар Саул
1010–970 пр.н.е. Цар Давид
ок. 1000 пр.н.е. Превземането на Йерусалим от Давид
970–931 пр.н.е. Цар Соломон

 

 

Израилско царство — 931–721 пр.н.е.
932–911 пр.н.е. Иеровоам I
911–909 пр.н.е. Нават
90–885 пр.н.е. Вааса
885–884 пр.н.е. Ила
884 пр.н.е. Замврий
884–874 пр.н.е. Амврий — основаване на Самария
874–853 пр.н.е. Ахав
853–852 пр.н.е. Охозия
852–842 пр.н.е. Иорам
842–814 пр.н.е. Ииуй
814–798 пр.н.е. Иоахаз
798–783 пр.н.е. Иоас
783–743 пр.н.е. Иеровоам II
743 пр.н.е. Захария
743 пр.н.е. Селум
742–738 пр.н.е. Менаим
738–737 пр.н.е. Факия
737–732 пр.н.е. Факей
732–724 пр.н.е. Осия
721 пр.н.е. Саргон II превзема Самария. Преселване на десетте израилски племена.

 

 

Иудейско царство — 931–587 пр.н.е.
932–915 пр.н.е. Ровоам
915–912 пр.н.е. Авия
912–870 пр.н.е. Аса
870–849 пр.н.е. Иосафат
849–841 пр.н.е. Иорам
841 пр.н.е. Охозия (убит от израилския узурпатор Ииуй)
841–835 пр.н.е. Готолия
835–797 пр.н.е. Иоас
797–781 пр.н.е. Амасия
781–740 пр.н.е. Озия
740–736 пр.н.е. Иоатам
736–721 пр.н.е. Ахаз
721–687 пр.н.е. Езекия
700 пр.н.е. Сенахирим опустошава Иудея. Езекия плаща контрибуция.
687–642 пр.н.е. Манасия
642–640 пр.н.е. Амон
640–609 пр.н.е. Иосия
622 пр.н.е. Намирането на „Книгата на Закона“ — Реакция на иеховизма
609 пр.н.е. Иоахаз
609–598 пр.н.е. Йоаким
605 пр.н.е. Навуходоносор побеждава Египет при Каркемиш
598 пр.н.е. Иехония — Обсада на Йерусалим и пленяване на Иехония
598–587 пр.н.е. Седекия
587 пр.н.е. Разрушаването на Йерусалим от Навуходоносор. Преселване на евреите.
582–581 пр.н.е. Ново преселване

 

 

След Вавилонския плен
538 пр.н.е. Едикт на Кир, с който се разрешава на изселените да се върнат в Йерусалим
538 пр.н е. Възстановяване олтара върху развалините на Йерусалимския храм
520–515 пр.н.е. Възстановяване на храма
167–164 пр.н.е. Преследване на евреите от цар Антиох Епифан. Клане в Йерусалим. Въвеждане на култа на Зевс в Йерусалимския храм. Въстание на Макавеите.
63 пр.н.е. Помпей завладява Йерусалим
70 н.е. Разрушаването на Йерусалим от Тит
130 н.е. Адриан строи град Аелия Капитолина върху развалините на Йерусалим
132–135 н.е. Еврейско въстание под водителството на Бар Кохба
Край