Оригинално заглавие
Трактат о любви, как её понимает жуткий зануда, ???? (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,7 (× 3 гласа)

За агресивността и криминалността

Никога не се опитвай да разтърваваш биещи се — те най-вероятно са съмишленици.

(приписва се на древните Шумери)

Етологичните основи на агресивността са много добре описани от К. Лоренц в [8] и от В. Долник в [1]. Аз ще си позволя само да направя някои бележки по този повод.

В основата на много от разновидностите на престъпленията срещу личността лежи противоречието между високия изходен рангов потенциал на престъпника и неговото фактически ниско обществено положение. Подобно нещо се случва и когато човек не притежава никакви други качества, освен първобитна наглост, което, слава богу, е твърде малко, за да се направи добра кариера в съвременното общество. И ако това положение е комбинирано със силна примативност, то такъв човек се опитва да реализира потребността си от доминиране върху околните по всякакъв начин. Обаче при положение че неговият обществен статус е нисък, то тези начини са твърде ограничени. Ето защо той прибягва до престъплението срещу други личности като начин за реализация на своите рангови амбиции.

Сред служителите на милицията в Русия силнопримативните доминанти явно са преобладаваща част, поради което законопослушното население на Русия се страхува от органите на реда едва ли не толкова, колкото и от престъпниците…

Агресивността на подрастващите и дръзкото им поведение пред възрастните се обяснява с това, че на подрастващия му се налага да прониква в йерархията отдолу нагоре, което е много трудно. Заелите горните редове в йерархията възрастни се стремят да запазят своя ранг. Извършвайки антиобществена постъпка, човек като че ли заявява на околните: „Аз съм алфа, аз съм по-значим от обществото и нямам никакво намерение да ви се подчинявам, вие трябва да ми се подчинявате. Или да докажете, че вашият ранг е по-висок от моя“. Или, антиобщественото поведение (противопоставянето на околните) има много дълбоки инстинктивни корени, толкова дълбоки, колкото и стремежът да се образува йерархия.

Как да определим ранга на нашия събеседник? Колкото по-близки са вашите рангови потенциали, толкова по-трудно е да се направи това. Най-малкото веднага. Освен очевидната увереност и безцеремонност, за наличието на висок потенциал говори (най-малкото при мъжете) навикът да не закопчават няколкото горни копчета на дрехата или въобще, навикът да се ходи разкопчан. И обратно — плътно закопчаната дреха, тихият глас, а така също и навикът да се кръстосват ръцете, говорят за нисък рангов потенциал. При което опасната агресивност е характерна за доминантите със силна примативност.

А ако при среща с някого вашите очи като намагнетизирани сами се свеждат надолу, то можете да бъдете сигурни — пред вас е „алфа“. При което той, обратно, много охотно ще гледа всички в очите, отбелязвайки с удоволствие как тези очи се свеждат, признавайки с това неговото превъзходство. За него това е много важно. Та нали агресивният доминант (тиранът) по съществото си е страхливец и властта му над останалите се разпростира само дотолкова, доколкото те доброволно му се подчиняват. В споменатите вече опити с петли изследователите залепват високите гребени на доминантите и въпреки прекрасните им бойни качества, те се оказват „на дъното“. Просто защото никой не им се подчинява.

А ако се опитаме да не се подчиним и на високоранговите хора? Ако вашият ранг е нисък, то това е твърде рисковано! Не, в никакъв случай не трябва да се унижавате — просто се постарайте да избегнете подобни ситуации. Засегналата ви се гордост може и да подаде импулс за конфликт, но продължението вие, по всяка вероятност, не бихте издържали. Той вече е разбрал ранга ви и знае, че вие най-вероятно ще се предадете. Конфликтът е в стихията му, доставя му удоволствие… Той веднага би се отказал от борбата с нещо, което явно е извън неговата власт (например, с природните сили), но вие сте в негова власт! Разбира се, нужно е такива хора да бъдат обуздавани, но това не е ваша работа. Когато ви победи (което е почти неизбежно), той ще увеличи агресивността си. С високорангов конфликтът е приемлив само тогава, когато сте абсолютно уверен в своята победа.

В такъв случай какви съвети мога да ви дам? Общоизвестен е съветът да не показвате страха си. Правилно! Ако се страхувате, вие признавате по-ниския си ранг и следователно сте много лесна плячка. В никакъв случай не се опитвайте да се правите на високорангов без предварителна подготовка. Нищо няма да стане. И на всичкото отгоре ще предизвика агресия — омегата, претендиращ за мястото на алфа, трябва да бъде наказан. Най-добре е да не му позволявате да определи вашия ранг, да му покажете, че ви е безразличен. Когато той не знае вашия ранг, той може и да не поиска да влезе в конфликт. Ще ви припомня, че в повечето случаи той е страхливец, в смисъл че не взима участие в каквато и да е борба, ако не е уверен в своята победа. А подобна увереност той черпи, разпознавайки вашия нисък рангов потенциал. Тогава вече нищо не може да го спре.