Оригинално заглавие
Трактат о любви, как её понимает жуткий зануда, ???? (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,7 (× 3 гласа)

За борбата между двете „Аз“

И боря се, душа във себе си мръсника

О, участ тежка ми се падна!

Страхувам се от грешка — дано не се окаже

Че задушавам не другото ми „Аз“

В. Висоцки

Някога, още през съветско време, сред студентите на тогавашните Ленинградски вузове беше проведена анкета-изследване. Студентите бяха запитвани: първо, какъв човек биха искали за съпруг, като същевременно се изясняваше какви юноши (девойки) в действителност им харесват. Предпочитанията бяха разпределени в следната последователност (вж. таблица 1,2):

Таблица 1. Мнения на момчета
Момиче, което има успех Желана за жена
1 Красива Честна, справедлива + 16
2 Жизнерадостна Жизнерадостна 0
3 Обича да танцува Трудолюбива + 7
4 Има чувство за хумор Умее да се владее + 11
5 Смела Енергична + 2
6 Умна Обича своята работа + 8
7 Услужлива
8 Енергична
9 Услужлива — 2
10 Трудолюбива Умна — 4
11 Има чувство за хумор — 7
12 Волева Волева 0
13 Красива — 12
14 Обича своята работа Смела — 9
15 Умее да се владее Обича да танцува — 12
16 Честна, Справедлива Висока + 1
17 Висока
Таблица 2. Мнения на момичета
Момче, което има успех Желан за мъж
1 Енергичен Трудолюбив + 13
2 Жизнерадостен Честен, справедлив + 11
3 Красив Умен + 5
4 Обича да танцува Умее да се владее + 12
5 Високи Смел + 6
6 Има чувство за хумора Волеви + 4
7 Услужлив Жизнерадостен — 5
8 Умен Обича работата си + 5
9 Честен, справедлив Услужлив — 2
10 Волеви
11 Смел Енергичен — 10
12
13 Обича своята работа
14 Трудолюбив С чувство за хумор — 8
15 Обича да танцува — 11
16 Умее да се владее Висок — 11
17 Красив — 14

Изследването нямаше за цел да изясни отношението към първобитния ранг. В противен случай такова качество като способността да „взимаш от живота“ (в това число и чуждото, стига да му влезе в работа), сигурно би заела първо място в левите графи. Но и без това е очевидно, че левите графи отразяват първобитните идеали, а десните — ценностите на семейния живот. Особено внимание би следвало да се обърне на любовта към танците. Имайки, меко казано, малко практическо значение в семейния живот, умението да се танцува има важно ритуално значение. Танцът е задължителна част от брачния ритуал на много животни, включително и на приматите. Нетанцуващият не демонстрира ритуално-брачно поведение и от първобитна гледна точка не е полово зрял. Много е показателно и това, че трудолюбието и умението да владееш себе си са в последните редове на левите графи. В първобитното общество омегите са били най-безропотни и са се трудили повече от всички…

Лесно може да се види, че десните графи са почти огледално обърнати отражения на левите (което е характерно особено за анкетираните момичета; що се отнася до мъжете, то те се отнасят към жените малко по-последователно, което потвърждава тезата за това, че мъжете се доверяват в много по-голяма степен на своя разум, т.е. те са по-слабо примативни).

В тази „обърнатост“ на изискванията на инстинкта и на разума се крие и главната причина за затрудненията на високообразованите хора в търсенето на съпруг. Прието е да се смята, че причината за това е в завишените изисквания. Но сами по себе си тези изисквания могат и да не са толкова високи, за сметка на това обаче те са твърде противоречиви — сърцето иска това, което разумът справедливо отхвърля, а желанията на разума съвсем не удовлетворяват сърцето. На практика такива качества като добрина, порядъчност, честност, уважение към другите, тактичност и съвестност, които с основание се признават за характерни черти признаци на културния и порядъчен човек и добрия съпруг, от първобитна гледна точка са признаци на нисък ранг в йерархията!!!

В контекста на тези разсъждения неволно се прокрадва мисълта, че отминалата практика за сключване на брак по усмотрение на родителите не е чак толкова лоша, въпреки очевидните й недостатъци. Разбира се, в условията на днешния култ към любовта е много глупаво да се настоява за нейното възраждане и освен бурни протести и ураган от насмешки, нищо друго не може да предизвика. Пък и изобщо не мога да си представя как в наше време може да се реализира нещо подобно. Защото всъщност става въпрос за следното: избирайки партньор за своите деца, родителите, дори и да взимат под внимание своите собствени интереси, оценяват претендентите най-вече от цивилизационни позиции, осъществявайки по този начин самоселекцията на вида HOMO SAPIENS в посока ръст на нивото на култура и цивилизованост.

А доверявайки се на инстинктивния повик, човечеството бавно отстъпва назад към първобитните времена и според мен ние вече сме свидетели на някои от признаците на такова отстъпление. Интелигентността, отзивчивостта, взаимоуважението излизат от мода, а от екрана и страниците се култивира сила и настойчивост, необузданост и невъздържаност в желанията. Да се приписва всичко това на влиянието на масовата култура, най-малкото е некоректно. Масовата култура е обобщено отражение на природната култура на всички хора.

Отслабването на горепосочения цивилизационен отбор има за първоначален резултат увеличение на примативността и на средния рангов потенциал, а на тази основа впоследствие и падането на нивото на културата. А там пък, току-виж, Айнщайн се окаже прав и в четвъртата (ако ли не още в третата) световна ще се бием с пръчки…

Накратко:

• Следването на инстинктите (т.е. на чувствата) при избора на брачен партньор е в противоречие със съвременния идеал за моногамен брак и не способства за селекцията на вида HOMO SAPIENS в посока увеличаване на нивото на алтруизма и културата;

• То обаче може да способства за ръста на средните физически показатели, което в частност е известно като акселерация.