Георги Щерев
Вечност

(Избрана лирика)

Чрез любовта, човек достига вечността.

Ъруин Шоу

Зелени пламъци

5 Ели

Пътеката ме води мълчаливо…

6 Ден

6 Ръж

Интимно

5 Нощ

Издание:

Георги Щерев. Вечност

ИК „Пламък“, София, 1997

Редактор: Паруш Парушев

Художник: Петър Рашков

ISBN: 954-8046-42-3