Книги от Ран Босилек

Троянската война, преведоха и стъкмиха за юноши Генчо Негенцов и Георги Палашев, 1911

Странствуванията на Одисея, преведоха и стъкмиха за юноши Генчо Негенцов и Георги Палашев, 1911

Одисея, превел и преработил за юноши Ран Босилек, 1928, 1949

Илиада, превел и преработил за юноши Ран Босилек, 1949

Косе Босе, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1923, 1926, 1938, 1943, 1945, стр. 28

Кумчо Вълчо, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1924, 1925, 1941, стр. 24

Кума Лиса, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1924, 1925, 1941, стр. 24

Патиланчо, писма от Патиланча до Смехурка, рисунки от Вадим Лазаркевич, 1925, 1926, 1930, 1942, 1946, стр. 64

Сестрите на Макс и Мориц, български текст от Ран Босилек, рисунки от Ф. Мадалена, илюстрирана малка библиотека за ученици и ученички от прогимназиите №102, 1924, 1928

Чик-чирик, стихове за деца, илюстрирал Вадим Лазаркевич, 1925, 1930, 1940, стр. 52

Баба Меца, народни приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Александър Божинов, 1926, 1927, 1942, стр. 42

Неродена мома, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица, форзац и цветни картини от Сирак Скитник, библиотека за малките №10, издава Министерството на народното просвещение, 1926, стр. 52

Приказки на братя Грим, преразказал Ран Босилек, книга първа, 1926, книга втора, 1939, книга първа и втора, 1946

Бате Патилан, писма до Смехурка, рисунки Вадим Лазаркевич, 1927, 1934, 1943, 1945, стр. 72

Патиланско царство, писма до Смехурка, рисунки Вадим Лазаркевич, 1927, 1939

Баба Меца, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица форзац, черно-бели и цветни картинки от Вадим Лазаркевич, 1928

Патиланчо Данчо, весели писма до Смехурка, рисунки от Вадим Лазаркевич, 1929, 1942, 1943, стр. 120

Синчец, стихове за деца, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1930, 1943, 1947, стр. 56

Заю Баю, приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1931, 1939, стр. 24

Ежко Бежко, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1931, 1932, 1942, 1943, 1945, стр. 24

Неродена мома, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица и цветни картини от Георги Атанасов, 1932, 1939, 1970, 1972, стр. 48

Незнаен юнак, народни приказки, преразказал Ран Босилек, корица и цветни картини от Георги Атанасов, 1932, 1933, 1972, стр. 48

Дяволчето с бялата опашка, весели приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1932, 1934, 1941, 1947, стр. 32

Куку и Мяу, весели приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1932, 1934, 1941, стр. 28

Патиланчо на село, весели писма от Патиланчо до Смехурка, рисунки от Вадим Лазаркевич, 1935, 1939, 1943, стр. 64

Гарван грачи, смешен филм за деца, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1936, 1943, стр. 48

Весели очички, стихове за деца, корица и цветни картини от Нева и Никола Тузсузови, 1936, стр. 64

Смехотворци, весели приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич 1937, стр. 48

Сестрите на Макс и Мориц, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Илия Бешков, 1938

Бялото петленце, весели приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1939, 1943, 1945, стр. 48

Зорница, сценирана приказка по Андерсен, рисунки Вадим Лазаркевич, библиотека „Детска радост“ №66, уреждат Ран Босилек и Христо Хаджиев, 1939, стр. 24

Норвежки приказки, преразказал Ран Босилек, книга първа, корица и рисунки Вадим Лазаркевич, 1941, стр. 110, книга втора, 1942, стр. 110

Златното гущерче, весели приказки, корица, форзац, черно-бели и цветни картини от Вадим Лазаркевич, 1942, 1943, 1945, стр. 48

Патиланско училище, рисунки от Вадим Лазаркевич, 1942

Шведски приказки, преразказал Ран Босилек, рисунки Вадим Лазаркевич, книга първа, 1943, стр. 116, книга втора,1943, стр. 120

Палави ръчички, стихове за деца, 1945

Весел Пейчо, приказки, корица, форзац и картини от Вадим Лазаркевич, 1964, стр. 48

Заю Баю размирник, весели народни приказки, корица и рисунки от Вадим Лазаркевич, библиотека „Приказки за деца“, редактор Марко Марчевски, 1949, стр. 138

Момче и вятър, народни приказки, илюстрирал Вадим Лазаркевич, 1951, стр. 76

Голчо, приказка, рисунки от Симеон Халачев, 1951, стр. 16, картинна офсетова книжка

Първи приказки, корица и рисунки от Владимир Коренев, 1952, стр. 16

Нова песен, стихотворения за деца, корица и рисунки от Вадим Лазаркевич, 1953, стр. 64

Приказки, корица и рисунки от Владимир Коренев, 1954, стр. 128

Весели приказки, корица, форзац и рисунки от Вадим Лазаркевич, 1955, стр. 136

Дядо и ряпа, народна приказка, рисунки от Владимир Коренев, 1955, стр. 16, картинна офсетова книжка

Незнаен юнак, български народни приказки, рисунки от Никола Мирчев, библиотека „Приказки от цял свят“, редактор Марко Марчевски, 1955, стр. 172

Момче и вятър, народни приказки, 1956

Радост, избрани стихотворения, приказки и патилански писма, предговор от Леда Милева, илюстрирал с черно-бели и цветни картини Владимир Коренев, 1956, стр. 144

Чудна свирка, приказки, рисунки от Мария Недкова, масова библиотека „Пчелица“, 1958, стр. 48

Баба Меца и Заю Баю, народни приказки, илюстрирал Александър Поплилов, 1958, стр. 16, картинна офсетова книжка

Косе Босе, народни приказки, корица, форзац, черно-бели рисунки и цветни приложения от Никола Мирчев, подбор и редакция на Надя Трендафилова и Дамян Дамев, 1959, стр. 168

Чудната кутийка, приказка, илюстрирал Борис Китанов, библиотека „Славейче“, година втора, книжка трета, 1959, стр. 19, картинна офсетова книжка

Незнаен юнак, народни приказки и приказки по народни мотиви, корица, черно-бели рисунки и цветни приложения от Никола Мирчев, предговор от Георги Русафов, послеслов от Дамян Дамев, подбор от Надя Трендафилова, 1960, стр. 176

Косе Босе, Кума Лиса и Кумчо Вълчо, илюстрирал Борис Димовски, поредица „Първи книжки АБ“ №2, 1961, стр. 16, картинна офсетова книжка

Незнаен юнак, приказка, илюстрирал Александър Поплилов, 1963, стр. 16, картинна офсетова книжка

Тримата братя и златната ябълка, народна приказка, преразказал Ран Босилек, илюстрирал Димо Попов, 1963, стр. 16, картинна офсетова книжка

Няма да се сърдиш, приказка, илюстрирал Николай Буков, 1964, стр. 16, картинна офсетова книжка

Родна стряха, стихове, илюстрирал Любен Зидаров, поредица „Първи книжки АБ“ №4, 1964, стр. 18

Неродена мома, приказка, илюстрирал Александър Поплилов, 1966, стр. 20, картинна офсетова книжка

Родна стряха, избрани стихотворения за деца, под редакцията и с предговор на Николай Янков, корица и рисунки от Кирил Гюлеметов, 1967, стр. 127

Косе Босе, народни приказки, с предговор от Леда Милева, оформление, корица, форзац, цветни картини от Иван Кирков, Златна библиотека — избрани творби за деца и юноши от българската и световната литературна съкровищница, петнадесета книга, 1967, 1968, 1971, 1973, стр. 132

Патиланско царство, илюстрирал Стоян Анастасов, съставител Радка Александрова, 1968, стр. 96

Патиланци, весели писма до Смехурко, предговор от Камен Калчев, рисунки от Вадим Лазаркевич, подбор и редакция на Дамян Дамев, библиотека Ян Бибиян №4, 1970, стр. 184

Гарван грачи, весели приказки и разкази, рисунки Ани Ралчева, подбор, редакция, бележки от Дамян Дамев, библиотека Ян Бибиян, 1973, стр. 216

Бърза работа, илюстрирал Борислав Стоев, 1974, стр. 16, картинна офсетова книжка.

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974