Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974


Лисица срещнала тигър.

— Стой, Лисо! Имам здрави зъби и остри нокти. Ще те изям!

Лисицата рекла:

— Не ме изядай веднага. Ти си силен и могъщ. Но и аз не падам по-долу. Искаш ли да се увериш? Аз ще вървя напред, ти след мене. Като срещнем хора, ако избягат от мене, няма да ме изядеш. Ако не се уплашат, ще ме излапаш.

— Добре — съгласил се тигърът.

Лисицата го повела към едно малко село.

Тя тръгнала напред, а тигърът след нея. Селяните, щом видели тигъра, избягали.

— Видя ли, тигре?

— Видях, Лисо.

— Вярвам, че държиш на думата си. Довиждане!

— Иди си със здраве!

Като отминала доста надалече, лисицата извикала:

— Хората се уплашиха от тебе, а не от мене, Тигърчо. Но ти не можа да разбереш. Знай, че силата ти е в зъбите и в ноктите, пък аз с ум се боря и успявам.

Край