Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974


Хитър Петър слугувал у един богат човек, който не му доплатил.

Отишел един ден Хитър Петър у богатия човек да си дири земането. Почукал на вратата. Господарят си подал главата от прозореца, съгледал Хитър Петър и се скрил. И Хитър Петър го съгледал.

Излязъл слугата и попитал:

— Кого търсиш, бай Петре?

— Господаря ти.

— Той излезе още тая сутрин.

— А, така ли? Да му кажеш, като излиза друг път, да не си забравя главата на прозореца.

Край