Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974


Хитър Петър замръкнал в полето, та се отбил при един овчар да пренощува.

На сутринта бил много гладен. За да подсети овчаря да му даде хляб и сирене, той почнал да бие кучето си.

— Защо го биеш толкова много, бай Петре, какво ти е сторило? — попитал го овчарят.

— Как да го не бия, овчарко, как да го не бия, като ми е изяло до троха хляба, що бях си турил в торбата за из път — рекъл Хитър Петър.

— Остави го, бай Петре, прости му — аз ще ти дам хляб! — рекъл овчарят.

— Аз знам, че ти ще ми дадеш и хляб, и сирене, ама аз го бия да го науча на ум, та друг път да не прави пакост — рекъл Хитър Петър.

Край