Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)
Допълнителна корекция
moosehead (2014)

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974


Слънцето се спряло — като огън грее. Самбо слонча яха и весело пее:

— Бързай, бързай, слончо — тих подслон да стигнем! Да хапнем, да пийнем, на сянка да мигнем!

Скоро една сграда пред тях се изпрече. Самбо на слугата викна отдалече:

— Портите отваряй — мой слончо да влезе, та сит и доволен оттук да излезе!

Слугата, усмихнат, нисък поклон стори и главната порта широко отвори.

Слончо се промъкна и в трема отиде, па почна да лапа де каквото види.

Лапа, лапа, лапа — тройно дебел стана. Рече да излезе, порта го не хвана.

Самбо се уплаши. Хобота му хваща: дърпа, дърпа, дърпа — той се не поклаща.

Поотдъхна Самбо, па нов напън стори. Поклати се слончо и път си разтвори. Но цялата сграда издъно събори и Самба търкулна с краката нагоре!

Край