Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Ран Босилек. Големанко

Весели приказки и разкази

 

Подбор, редакция, бележка: Дамян Дамев

Редактор на издателството: Елисавета Кисимова

Художник: Ани Ралчева

Художествен редактор: Георги Недялков

Технически редактор: Гергина Григорова

Коректор: Маргарита Грозданова

 

Литературна група V. Тематичен №2584. Година 1974.

Дадена за набор на 8.VII.1974 година.

Подписана за печат на 20.XI.1974 година.

Излязла от печат на 25.XII.1974 година.

Формат 1/32 84/108 Тираж 60 000.

Печатни коли 16. Издателски коли 12,24.

Цена на книжното тяло 0,61 лева. Цена 0,90 лева.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София, 1974


Три кокошки качуларки, неразделни три другарки, шарен Шарко приближават, отдалеч го поздравяват: „Жив да си ни, драги Шарко! Ех, поогладняхме малко! — заодумвали се те. — Ечемичец ни се ще!“

Скочи Шарко и за миг при обора се заврял. Там кон зоб в торба ядял. Шаро наш коса изправил, под торбата я поставил, па отстъпил настрана…

Изведнъж поток зърна по земята зашумял. Шарен Шарко заскимтял: „Тука, тука, качуларки, мои приятелки жарки! Ечемичец похапнете! Шарен Шарка поменете!“

Качуларки долетели, ечемика изкълвали.

Край
Читателите на „Шарко кокошарко“ са прочели и: