Серия
Великите трагедии (4)
Включено в книгите:
Оригинално заглавие
The Tragedy of Macbeth, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Пиеса
Жанр
Характеристика
Оценка
5,7 (× 34 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (13 октомври 2007 г.)
Корекция
Alegria (2012)
Корекция
NomaD (2012)

Издание:

Издателство „Отечество“, 1986


Пето действие

Първа сцена

Стая в замъка Дънсинейн.

Влизат Лекар и Придворна дама.

 

ЛЕКАРЯТ

Две нощи вече будувам с вас, а още не виждам потвърждение на думите ви. Кога за последен път се е разхождала?

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

След като Негово величество замина на война. Видях я как стана от леглото, облече си домашната дреха, отключи шкафчето си, извади оттам хартия, разгъна я, написа нещо на нея, прочете го, после го запечата и се върна пак в леглото си. Всичко това в дълбок сън.

 

ЛЕКАРЯТ

Голямо смущение на организма — да получава благото на съня и същевременно да действа, сякаш е будна. Освен дето броди и върши тези действия, чули ли сте я да казва нещо в сънната си възбуда?

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Да, сър, но не мога да го повторя!

 

ЛЕКАРЯТ

Пред мен можете и дори сте длъжна да го сторите.

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Ни пред вас, ни пред когото и да било, докато нямам свидетел да потвърди, което казвам!

Влиза Лейди Макбет със свещ в ръка.

Ето я, иде! Също както друг път! И спи дълбоко, кълна се в живота си! Наблюдавайте я! Скрийте се тук!

 

ЛЕКАРЯТ

Отде е взела свещта?

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Тя гори цяла нощ до леглото й! Сама ни заповяда да я държим запалена.

 

ЛЕКАРЯТ

Очите й са отворени, виждате ли?

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Но зрението им е затворено!

 

ЛЕКАРЯТ

Какво прави? Гледайте, търка си ръцете!

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Това й е отдавна навик. Сякаш ги мие. Виждала съм я да ги търка четвърт час, без да спира.

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

И тук има петно!

 

ЛЕКАРЯТ

Тихо! Говори! Ще си запиша какво казва, за да подкрепя паметта си.

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

Излизай, проклето петно! Измивай се, казвам ти!… Веднъж… Два пъти… Хайде, време е да го направим!… Адът е мрачен!… Как не те е срам, съпруже! Войник, а се плаши! Какво, че щели да узнаят, като никой не смее да подири сметка от нашата власт!… Но кой да помисли, че старикът имал в себе си толкоз кръв!

 

ЛЕКАРЯТ

Чухте ли?

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

Къде си, Макдъф? Жена ти е в кръв!… Тези ръце няма ли да се измият никога?… Престани с тези глупости! И стига си се стряскал — ще ни издадеш!

 

ЛЕКАРЯТ

Хайде, хайде! Узнали сте неща, които не трябваше да знаете!

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Тя казва неща, които не трябваше да казва! Един Господ знае какво й е известно!

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

Още мирише на кръв! Всички благовония на Арабия не могат да убият дъха на тази малка ръчица! О! О! О!

 

ЛЕКАРЯТ

Каква въздишка! Сърцето й едва понася товара си!

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Не бих искала да имам това, което я мъчи отвътре, срещу всичко, което я радва отвън!

 

ЛЕКАРЯТ

Добре, добре!…

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

Дай Боже да свърши добре, сър!

 

ЛЕКАРЯТ

Тази болест надхвърля границите на моя опит. Но виждал съм някои, които са бродили насън, да умират все пак благочестиво в леглата си.

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

Измий си ръцете! Облечи си халата! И стига си бледнял! Колко пъти ще ти казвам: Банко е в гроба и не може да излезе от него!

 

ЛЕКАРЯТ

А, и това ли?

 

ЛЕЙДИ МАКБЕТ

Бързо в леглото! Хлопат на вратата! Хайде, хайде, дай ръка! Стореното — сторено! Не можем го върна. В леглото, в леглото!

 

Излиза.

 

ЛЕКАРЯТ

Ще си легне ли?

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

                Веднага.

 

ЛЕКАРЯТ

Наоколо се носят зли мълви.

Такива неестествени разстройства

са плод на неестествени дела —

измъчваните умове разкриват

на глухите възглавки свойте тайни.

Тук нужен е не лекар, а духовник.

Прости ни, Боже! Бдете върху нея!

И дръжте я далеч от всяко нещо,

с което може да си навреди!

Умът ми в страх е, взорът ми смутен е,

ала каква догадка никне в мене,

не смея да изкажа. Лека нощ!

 

ПРИДВОРНАТА ДАМА

До утре, докторе!

 

Излизат.