Серия
Великите трагедии (4)
Включено в книгите:
Оригинално заглавие
The Tragedy of Macbeth, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Пиеса
Жанр
Характеристика
Оценка
5,7 (× 34 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (13 октомври 2007 г.)
Корекция
Alegria (2012)
Корекция
NomaD (2012)

Издание:

Издателство „Отечество“, 1986


Трета сцена

В околностите на кралския дворец.

Влизат трима Убийци.

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

А кой те прати тук?

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

                Макбет!

 

ВТОРИ УБИЕЦ

                        Аз мисля,

че заслужава да му се повярва:

отде би знаел инак тъй подробно

задачата ни!

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

        Стой тогава с нас!

Денят догаря в ивици на запад

и пътникът пришпорва кон да стигне

странноприемницата. Тоз, когото

очакваме, е близко!

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

                Тихо! Тропот!

 

БАНКО (зад сцената)

Хей! Дайте светлина!

 

ВТОРИ УБИЕЦ

                Това е той!

Останалите гости до един

са вече сбрани!

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

                Пратиха конете

по околния път!

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

                Дотам е миля,

но той обикновено — както всички —

отива пеш оттука до двореца.

 

Влизат Банко и Флинс, носещ факел.

 

ВТОРИ УБИЕЦ

Пристигат!

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

        Той е!

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

                Дръжте се добре!

 

БАНКО

Май дъжд се готви.

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

                Дъжд, и то какъв!

 

Нахвърлят се върху Банко.

 

БАНКО

Коварство! Бягай, сине! Бягай, Флинс!

Флинс излиза.

И отмъсти за мен!… О, жалък раб!

 

Умира.

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

Кой стъпка факела?

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

                Защо? Сгреших ли?

 

ТРЕТИ УБИЕЦ

Убихме стария — синът офейка!

 

ВТОРИ УБИЕЦ

Направихме я само наполвина!

 

ПЪРВИ УБИЕЦ

Да идем да му съобщим все пак!

 

Излизат.