За ловкостта

(Приказка на хауса)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
3 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Тази приказка е за ловкостта. Ето я.

Един цар имал трима сина. Веднъж царят събрал всичките си приближени и рекъл, че иска да узнае кой от синовете му е най-ловък. Наблизо до двореца расъл един огромен баобаб. При този баобаб царските синове трябвало да покажат своята ловкост. Най-големият от синовете яхнал коня и препуснал към баобаба. Като се приближил, пронизал дървото с копието си така, че копието минало през него. А той заедно с коня си прескочил през този отвор. След най-големия син препуснал вторият. Приближил се до баобаба, вдигнал коня на задните му крака и прескочил през баобаба. Най-сетне дошъл ред на най-малкия син. Препуснал той към баобаба и го изтръгнал от земята заедно с корените.

Кой от тях е най-ловкият?

Край
Читателите на „За ловкостта“ са прочели и: