Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Паякът имал много дългове — той заемал почти от всяко горско животно. Взел паякът да мисли как да се разплати с всички: нали нямал пари. И обявил, че в петък всички заемодавци трябва да дойдат, за да си получат дълга.

В петък рано сутринта първа дошла да си получи дълга кокошката.

— Добре, ей сега ще ти платя, само почакай-една-две минути да приготвя угощение за тебе — рекъл паякът и излязъл.

Докато кокошката чакала в колибата, дошъл дивият котак.

— Онова, което ти дължа, е в колибата, иди и си го вземи — рекъл му паякът.

Влязъл котакът в колибата, сграбчил кокошката и й откъснал шията.

А през това време дошло кучето да си получи дълга.

— Влез в колибата и вземи онова, което ти дължа.

Влязло кучето в колибата, сграбчило котака и го убило. Когато вече се канело да си отива, дошла хиената и паякът също й поръчал да отиде в колибата. Влязла тя там, сграбчила кучето и го изяла. Щом се наканила да излезе, дошъл да си получи дълга леопардът. Паякът му предложил да влезе в колибата и да вземе онова, което му се полага. Видял леопардът хиената, хвърлил се върху нея и я убил. Тъкмо тогава дошъл лъвът и се нахвърлил върху леопарда. Видял паякът борбата на лъва с леопарда, взел малко пипер и го хвърлил в очите на двамата, грабнал една тояга и почнал да ги бъхти, докато ги убил. После събрал месото на убитите зверове и рекъл:

— Най-сетне се разплатих с всички!

Край
Читателите на „Как паякът си разплатил дълговете“ са прочели и: