Маймуна, питон и заек

(Приказка на суто-чвана)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Отдавна-отдавна, когато животните, също както и хората, можели да приказват, имало една маймуна. Една сутрин тази маймуна тръгнала да търси нещо за ядене. Ето че стигнала до хълма, вдигнала един камък, който лежал на припек, намерила там червеи, скорпиони и бръмбари, изяла всичко и продължила по-нататък. Скоро видяла един голям питон, който бил притиснат от грамаден плосък камък. Питонът почнал да моли маймуната:

— О, чедо на моя баща, отвали този камък, за да мога да изпълзя. Помогни ми!

Маймуната повдигнала камъка и освободила питона. Още не изпълзял изпод камъка, той сграбчил маймуната и се приготвил да я глътне. Заврещяла маймуната, взела да моли питона да я помилва, но питонът не слушал молбите й. А в това време минавал покрай тях един заек и нещастната маймуна се обърнала за помощ към него, като го помолила да реши спора й с питона. И питонът и маймуната разказали на заека как се случило всичко и заекът отговорил:

— Нищо не разбирам. Нека питонът легне под камъка, както е било, когато маймуната го е срещнала, за да мога да видя с очите си как е станало всичко.

Както рекъл заекът, така сторили. Питонът легнал, а маймуната търколила върху него големия плосък камък. И тогава заекът рекъл на маймуната:

— А сега, сестро моя, беж да те няма!

И те избягали двамата, като оставили питона да лежи под камъка.

Край
Читателите на „Маймуна, питон и заек“ са прочели и: