Бръмбар и паяк

(Амхарска приказка)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


След като убил лъва, брамбарът, който наричат ензез, станал много надменен и горд. От високомерието си така се замаял, че почнал навсякъде да вика:

— Аз победих царя на зверовете лъва, убих го на двубой. Да, убих най-силния звяр от всички на света. Кой иска да се бори с мене? Нека дойде който иска храбрец.

Като шумял горделиво с крилата си, той летял по целия свят, но изведнъж попаднал в една паяжина и се уплел в нея с крилата, с краката — с цялото си тяло. Не могъл да помръдне от мястото си.

Тогава от къщичката си изпълзял един мъничък слаб паяк. С мрежата си той уплел самохвалеца и го убил.

Който в гордостта си казва: „Ще извърша големи дела“ — често се обърква пред нищо-нещо.

Тази приказка учи мъдреца да не се хвали със своята мъдрост, богаташа — с богатството си, а силния — със силата си.

Край
Читателите на „Бръмбар и паяк“ са прочели и: