Лъв и бръмбар

(Амхарска приказка)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Разправят, че веднъж един лъв спял пред входа на пещерата си. Ненадейно долетял бръмбар, който наричат ензез, и почнал да се вие над него. Лъвът се събудил и рекъл:

— Не хвърчи над мене, дребосъче. Ако беше по-голям, щеше за миг да загинеш от мене. А от такъв като тебе какво ще взема.

Ала бръмбарът отговорил:

— Не, събудих те, а сега нека се преборим. И оня, който победи, ще убие другия.

Лъвът се учудил на храбростта на бръмбара и, без да отговори нищо, отишъл да спи в пещерата.

А бръмбарът продължавал да хвърчи над лъва и да бръмчи и най-сетне се заврял в носа на лъва и силно го ужилил, а после бързо изхвръкнал.

И тозчас от носа на лъва шурнала кръв и потекла като разпенен поток. Лъвът паднал, забъхтил се в земята и скоро умрял.

Край
Читателите на „Лъв и бръмбар“ са прочели и: