Чудният крадец

(Приказка на фулбе)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Веднъж един крадец се вмъкнал посред нощ в един хамбар, видял там много тънки дълги парчета месо и надал вик. Дотичал стопанинът на хамбара и видял крадеца. На помощ на стопанина довтасали хора, хванали крадеца и го попитали:

— Защо викаше толкова силно?

— Ще ви кажа защо — отговорил крадецът. — Започнах да крада от детинство. И няма на света такова нещо, което да не ми се е случвало да видя. А такива тънки дълги парчета месо видях за първи път. Затова се развиках от учудване.

Чули хората този разказ и се засмели. А стопанинът на хамбара пуснал крадеца, дал му малко месо и крадецът тръгнал по своя път и всички го изпроводили с весел смях.

Край
Читателите на „Чудният крадец“ са прочели и: