Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Далеч

усмихва се морето.

Зъби от пяна,

устни от небе.

 

— Какво продаваш, моме тъжна,

с гърдите голи и злочести?

— Продавам аз, сеньор, водата

на морето.

 

— Какво ми носиш, момко черен,

примесено с кръвта ти буйна?

— Сеньоре, нося аз водата

на морето.

 

— Кажи ми, сълзите солени

отгде извират, мила мамо?

— Аз плача със водата

на морето.

 

— Сърце, а тая нетърпима

горчивина къде се ражда?

— Безкрай горчива е водата

на морето.

 

Далеч

усмихва се морето.

Зъби от пяна,

устни от небе.

Край
Читателите на „Балада за морската вода“ са прочели и: