Включено в книгата
Оригинално заглавие
Spleen, ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 13 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


Когато натежи като капак небето

върху духа, съзнал печал и нищета,

и хоризонта цял обгърне, при което

ни праща черен ден, по-тъжен от нощта;

 

когато този свят прилича на килия

и като прилеп чер надеждата, едва

размахала криле, се блъска и боли я,

в разкапания свод ударила глава;

 

когато дъжд струи и бързите му дири

с решетка на затвор огромен бих сравнил

и мълчалива сган от паяци-вампири

изплита мрежи в кът на мозъка унил,

 

камбани с бесен звук отекват в надпревара

и небосвода цял от ужас е обзет,

като че духове подир прокоба стара

витаят по света с ридания безчет.

 

И катафалки, без мелодия привична,

без барабанен гръм, се влачат бавно в мен;

Надеждата е в плач и мъка деспотична

развява черен флаг над моя лоб смразен.

Бележки

[0] Spleen — Меланхолия, скука (английски).

Край
Читателите на „Spleen“ са прочели и: