Включено в книгата
Оригинално заглавие
Computers Don’t Argue, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2010)

Издание:

Мечът на осмоглавия. Майсторска фантастика

Алманах за остросюжетна литература SF Трилър № 28

Съставители: Красномир Крачунов, Веселин Рунев

ИГ „Неохрон“ (Пловдив) и ИК „Орфия“ (София), 1997


Клуб „Книжна съкровищница“

Моля да не прегъвате, навивате или повреждате по друг начин тази карта

 

Г-н Уолтър А. Чайлд

Сметка: 4,98 долара

 

Уважаеми читателю,

Прилагаме последната избрана от вас книга, „Отвлечен“ от Робърт Луис Стивънсън. Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган 16 ноември 198… г.

Клуб „Книжна съкровищница“

Манди Стрийт № 1823

Чикаго, Илинойс

 

Уважаеми господа,

Неотдавна ви писах по повод изпратената от вас компютърна перфокарта със сметката за „Ким“ на Ръдиард Киплинг. Пуснах по пощата чек със стойността на пратката преди да съм отворил пакета. Когато го разпечатах, открих, че половината страници на книгата липсват. Върнах ви я с молба или да получа друг екземпляр, или да ми възстановите парите. В отговор сте ми изпратили „Отвлечен“ от Робърт Луис Стивънсън. Моля ви да поправите грешката си.

С настоящето връщам екземпляра на „Отвлечен“.

Искрено ваш,

Уолтър А. Чайлд

 

Клуб „Книжна съкровищница“

Второ предупреждение

Моля да не прегъвате, навивате или повреждате по друг начин тази карта

 

Г-н Уолтър А. Чайлд

Сметка: 4,98 долара

 

За „Отвлечен“ от Робърт Луис Стивънсън.

(Ако гореспоменатата сума е вече изпратена, моля да не взимате под внимание това предупреждение.) Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган 21 януари 198… г.

Клуб „Книжна съкровищница“

Манди Стрийт № 1823

Чикаго, Илинойс

 

Уважаеми господа,

Бих искал да насоча вниманието ви към моето писмо от 16 ноември 198… г. Продължавате да ме засипвате с компютърни перфокарти за плащането на книга, която не съм поръчвал. Докато, в действителност, вашата компания е тази, която дължи пари на МЕН.

Искрено ваш,

Уолтър Чайлд

 

Клуб „Книжна съкровищница“

Манди Стрийт № 1823 Чикаго, Илинойс 1 февруари 198… г.

 

Г-н Уолтър А. Чайлд

Удлон Драйв № 437

Пандък, Мичиган

 

Уважаеми господин Чайлд,

Ние ви изпратихме няколко напомняния относно сумата, която ни дължите, за поръчани при нас книги. Тази сума, възлизаща на 4,98 долара, вече е отдавна просрочена.

Случилото се ни разочарова, особено след като без никакво колебание от наша страна ви беше отпуснат кредит, когато правехме с вас първоначалното споразумение за тези покупки. Ако не получим пълното заплащане с обратна поща, ще бъдем принудени да предадем случая на инкасаторска агенция.

Съвсем искрено ваш,

Самюъл П. Граймс,

финансов директор Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган 5 февруари 198… г.

 

Уважаеми господин Граймс,

Няма ли най-после да престанете с тези перфокарти и формални писма и да ми изпратите някакъв конкретен отговор, даден от човешко същество?

АЗ не ви дължа пари. ВИЕ ми дължите. Може би ще се наложи да предам вашата компания на инкасаторска агенция.

Уолтър А. Чайлд

 

ФЕДЕРАЛНА ИНКАСАТОРСКА АГЕНЦИЯ

Принс Стрийт № 88 Чикаго, Илинойс 28 февруари 198… г.

Г-н Уолтър А. Чайлд Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган.

 

Уважаеми господин Чайлд,

Сумата от 4,98 долара, която дължите на клуб „Книжна съкровищница“, плюс лихвите и глобите, беше предоставена за събиране от нашата агенция. Дължимата сума сега възлиза на 6,83 долара. Моля, изпратете чек за съответната сума или ще бъдем принудени незабавно да вземем мерки.

Джейкъб Н. Харш, заместник-директор

 

ФЕДЕРАЛНА ИНКАСАТОРСКА АГЕНЦИЯ

Принс Стрийт № 88 Чикаго, Илинойс 8 април 198… г.

Г-н Уолтър А. Чайлд Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган.

 

Уважаеми господин Чайлд,

Вие сте сметнали за уместно да пренебрегнете нашите любезни покани да оправите отдавна просрочения си дълг към клуб „Книжна съкровищница“, който сега възлиза, с насъбраните лихви и глоби, на 7,51 долара.

Ако не се погрижите за пълното му погасяване до 11 април 198… г. ще бъдем принудени да предоставим случая на нашите адвокати за незабавно предявяване на съдебен иск.

Изикиъл Б. Харш, директор

 

МАЛОНИ, МАХОНИ, МАКНАМАРА и ПРУИТ

Адвокати Принс Стрийт № 89 Чикаго, Илинойс 29 април 198… г.

Г-н Уолтър А. Чайлд Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган.

 

Уважаеми господин Чайлд,

Вашият дълг към клуба „Книжна съкровищница“ беше отнесен до нас за предприемане на законови действия по прибирането му.

Дългът ви в момента възлиза на 10,01 долара. Ако ни изпратите въпросната сума преди 5 май 198… г. ще смятаме въпросът за приключен. В случай, че не получим пълно изплащане на задължението ви до тази дата, ще предприемем стъпки за прибирането му чрез съда.

Уверен съм, че ще оцените предимствата на избягнатото съдопроизводство срещу вас, което в случай че бъде започнато, би нанесло трайни щети върху доверието на евентуалните ви кредитори.

Съвсем искрено ваш,

Хагторп М. Пруит — младши, адвокат Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган 4 май 198… г. Г-н Хагторп М. Пруит — младши Малони, Махони, Макнамара и Пруит Принс Стрийт № 89 Чикаго, Илинойс

 

Уважаеми господин Пруит,

Не можете да си представите какво удоволствие е за мен при тези обстоятелства най-после да получа писмо от живо човешко същество, на което да обясня положението.

Цялата история е много глупава. Разясних всичко подробно в писмата си до клуб „Книжна съкровищница“, но със същия успех можех да се опитвам да го разкажа на компютъра, който им печата перфокартите и изглежда нищо друго не може да прави. Накратко случилото се изглежда така:

Поръчах един екземпляр от „Ким“ на Ръдиард Киплинг за 4,98 долара. Когато отворих пакета, който ми бяха изпратили, открих, че половината от страниците на книгата липсват, но вече бях пуснал по пощата чека със сумата.

Върнах книгата с молба или да ми я сменят с нормална, или да ми възстановят парите. Вместо това ми изпратиха екземпляр на „Отвлечен“ от Робърт Луис Стивънсън, какъвто изобщо не съм поръчвал, а сега те се опитват да ме накарат да го платя.

Междувременно все още си чакам парите, които ми дължат за неполучения екземпляр на „Ким“. Това е цялата история. Може би вие ще ми помогнете да се оправя с тях.

С облекчение,

ваш Уолтър А. Чайлд

 

П.П. Изпратих им веднага обратно и техния екземпляр на „Отвлечен“, но изглежда и това не помогна. Те изобщо не споменаха да са го получили.

 

МАЛОНИ, МАХОНИ, МАКНАМАРА и ПРУИТ

Адвокати Принс Стрийт № 89 Чикаго, Илинойс 9 май 198… г.

Г-н Уолтър А. Чайлд Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган

 

Уважаеми господин Чайлд,

На мен не ми е предоставена никаква информация, от която да личи, че каквото и да е получено от вас чрез клуб „Книжна съкровищница“ е било върнато.

Трудно ми е да си представя, че ако случаят е такъв, какъвто вие сте го изложили, клуб „Книжна съкровищница“ щеше да се обърне към нас за да приберем сумата, която им дължите.

Ако не изплатите всичко в срок от три дни, до 12 май 198… г. ще бъдем принудени да възбудим съдебно преследване.

Съвсем искрено ваш,

Хагторп М. Пруит — младши

 

СЪД ЗА ДРЕБНИ ПРОВИНЕНИЯ

Чикаго, Илинойс

Г-н Уолтър А. Чайлд Удлон Драйв № 437 Пандък, Мичиган.

 

Уважаеми господин Чайлд,

Уведомяваме ви, че на 26 май 198… г. в този съд постъпи иск срещу вас за сумата от 15,66 долара, която включва и съдебните разноски.

Плащането за задоволяване на този иск може да бъде извършено или в съда, или на самия кредитор. В случай, че изплатите сумата на кредитора, той трябва да ви предостави разписка, с която този съд да прекрати делото за въпросната сума. Според неотдавна приетото Постановление за обратните вземания, ако сте гражданин на друг щат, копие от иска може да бъде препратено автоматично във вашия щат, така че плащането да бъде извършено там, на същия принцип, както и в Илинойс.

 

СЪД ЗА ДРЕБНИ ПРОВИНЕНИЯ

Чикаго, Илинойс.

Моля да не прегъвате, навивате или повреждате по друг начин тази карта

 

Днес, 27 май 198… г. беше предявен иск на основание закон № 941.

Срещу: Чайлд, Уолтър А. с адрес Удлон Драйв № 437, Пандък, Мичиган.

Да се заведе копие от предявения иск.

В: Гражданско съдопроизводство — Пандък, Мичиган.

За сумата: 15,66 долара. Удлон Драйв № 437, Пандък, Мичиган 31 май 198… г.

 

Самюъл П. Граймс

Зам. председател на клуб „Книжна съкровищница“ Манди Стрийт № 1823 Чикаго, Илинойс

 

Граймс,

Работата стигна достатъчно далеч. Утре ще бъда по лична работа в Чикаго. Идвам при вас и веднъж завинаги ще се разберем кой на кого дължи и колко!

Ваш, Уолтър А. Чайлд

 

Гражданско съдопроизводство

(служебна кореспонденция) 1 юни 198… г.

 

Хари,

Приложената компютърна перфокарта от чикагския съд за дребни провинения срещу А. Уолтър има номер на закон от серията 1500. Това определя делото като наказателно, а не гражданско и то трябва да дойде при теб. Затова го прехвърлям на твоя компютър. Как вървят нещата?

Джо

 

НАКАЗАТЕЛЕН АРХИВ

Пандък, Мичиган.

Моля да не прегъвате, навивате или повреждате по друг начин тази карта

 

ПОДСЪДИМ: (Чайлд[1]) А. Уолтър

ОТ: 26 май 198… г.

АДРЕС: Удлон Драйв № 437, Пандък, Мич.

ЗАКОН: 1566 (Поправка) 1567

ОБВИНЕНИЕ: Отвличане

ДАТА: 16 ноември 198…г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Намира се на свобода. Незабавно да бъде задържан.

 

ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАНДЪК, МИЧИГАН ДО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧИКАГО, ИЛИНОЙС.

 

ИЗДИРВАМЕ ПОДСЪДИМИЯ А. (ПЪЛНОТО СОБСТВЕНО ИМЕ НЕИЗВЕСТНО) УОЛТЪР, КОЙТО СПОРЕД ВАШИЯ СИГНАЛ НА 16 НОЕМВРИ 198… Г. Е ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕТЕ НА ИМЕ РОБЪРТ ЛУИС СТИВЪНСЪН. РАЗПОЛАГАМЕ С ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ПОДСЪДИМИЯТ Е ИЗБЯГАЛ ОТ ПОСТОЯННОТО СИ МЕСТОЖИТЕЛСТВО НА УДЛОН ДРАЙВ № 437, ПАНДЪК, МИЧИГАН И НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ОТНОВО ДА СЕ НАМИРА ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН.

ВЪЗМОЖЕН КОНТАКТ ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН: КЛУБ „КНИЖНА СЪКРОВИЩНИЦА“, МАНДИ СТРИЙТ № 1823, ЧИКАГО, ИЛИНОЙС. НЕ НИ Е ИЗВЕСТНО ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ВЪОРЪЖЕНО, НО ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ Е ОПАСНО. ХВАНЕТЕ ГО И ГО ЗАДРЪЖТЕ, КАТО НИ СЪОБЩИТЕ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО.

 

ДО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАНДЪК, МИЧИГАН ОТНОСНО ВАШЕТО ИСКАНЕ ДА ХВАНЕМ И ЗАДЪРЖИМ А. (ПЪЛНОТО СОБСТВЕНО ИМЕ НЕИЗВЕСТНО) УОЛТЪР, ИЗДИРВАН В ПАНДЪК ПО ЗАКОН 1567 ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТВЛИЧАНЕ.

 

ЛИЦЕТО Е АРЕСТУВАНО В СЛУЖЕБНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА КЛУБ „КНИЖНА СЪКРОВИЩНИЦА“, КЪДЕТО СЕ Е ПРЕДСТАВЯЛО С ИМЕТО УОЛТЪР АНТЪНИ ЧАЙЛД И СЕ Е ОПИТВАЛО ДА ПОЛУЧИ 4,98 ДОЛАРА ОТ НЯКОЙ СИ САМЮЪЛ П. ГРАЙМС, СЛУЖИТЕЛ НА ТАЗИ КОМПАНИЯ.

РАЗПОРЕЖДАНЕ: ДА СЕ ЗАДЪРЖИ ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТГОВОР.

 

ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ПАНДЪК, МИЧИГАН ДО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧИКАГО, ИЛИНОЙС.

 

ОТНОСНО: А. УОЛТЪР (ПРЕДСТАВЯ СЕ С ИМЕТО УОЛТЪР АНТЪНИ ЧАЙЛД) ИЗДИРВАН ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТВЛИЧАНЕ, ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН, ВЖ. ВАША КОМПЮТЪРНА ПЕРФОКАРТА С ДАТА 27 МАЙ 198… Г. ЗА ПОДВЕЖДАНЕ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ. ПРИЛАГАМЕ КОПИЕ ОТ ПЕРФОКАРТАТА В НАШИЯ НАКАЗАТЕЛЕН АРХИВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СЕКЦИЯ.

 

НАКАЗАТЕЛЕН АРХИВ

Чикаго, Илинойс.

МОЛЯ ДА НЕ ПРЕГЪВАТЕ, НАВИВАТЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАТЕ ПО ДРУГ НАЧИН ТАЗИ КАРТА.

ОТНОСНО: (Поправено — липсват изходни данни)

ПРИЛОЖЕН ЗАКОН № 1567

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ № 456789

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДЕЛОТО: Очевидно заведена погрешно и не е на разположение

НАПРАВЛЕНИЕ: Да се яви пред съдия Джон Алегзандър Макдайвът в съдебна зала А на 9 юни 198… г.

 

Съдия Алегзандър Дж. Макдайвът

(служебна кореспонденция) 2 юни 198… г.

 

Драги Тони,

За четвъртък сутрин имам насрочено някакво наказателно дело, но явно документацията не е заведена правилно.

Имам нужда от повече информация (Относно: А. Уолтър, обвинителен акт № 456789, наказателен архив). Например — какво се е случило с жертвата на отвличането? Пострадала ли е?

Джак Макдайвът

 

Дирекция „Издирване на сведения“

 

Относно: Обвинителен акт № 456789 — пострадала ли е жертвата?

Тонио Малагаси

отдел „Досиета“ 3 юни 198… г.

 

ДО: Статистическа служба на Съединените щати.

Информационна секция

ОТНОСНО: Робърт Луис Стивънсън

ЗАПИТВАНЕ: Свързани с него сведения.

 

Дирекция „Издирване на сведения“

Отдел „Криминални досиета“

Полицейско управление

Чикаго, Ил. 5 юни 198… г.

 

ДО: Дирекция „Издирване на сведения“

Отдел „Криминални досиета“

Полицейско управление

Чикаго, Илинойс

 

ОТНОСНО: Вашето запитване за Робърт Луис Стивънсън (арх. № 189623)

ДАННИ: Лицето е починало. Възраст при настъпване на смъртта — 44 години. Желаете ли още информация?

А. К.

Информационна секция Статистическа служба на Съединените щати 3 юни 198… г.

 

ДО: Статистическа служба на Съединените щати.

Информационна секция

ОТНОСНО: Досие арх. № 189623

 

Не е необходима повече информация. Благодаря.

 

Дирекция „Издирване на сведения“

Отдел „Криминални досиета“

Полицейско управление

Чикаго, Илинойс

 

ДО: Тонио Малагаси

Отдел „Досиета“

ОТНОСНО: Обвинителен акт № 456789 — жертвата е починала.

Дирекция „Издирване на сведения“ 7 юни 198… г.

 

ДО: Кабинета на съдия Алегзандър Дж. Макдайвът

 

Драги Джак,

ОТНОСНО: Обвинителен акт № 456789. Жертвата в този случай на отвличане очевидно е била убита.

Поради странната липса на основна информация за убиеца и неговата жертва, както и поради възрастта на жертвата, започва да ми намирисва на разчистени сметки между гангстерски банди. Това е само за твое сведение. Не ме цитирай. Аз, обаче, оставам с впечатление, че името на този Стивънсън — жертвата — смътно ми напомня нещо. Не е изключено да е от шайките, които върлуват по Източния бряг, тъй като не знам защо предизвиква в мен някакви асоциации с пирати — може би контрабандистите от нюйоркските докове — и със заровена плячка.

Но, както вече споменах, всичко това са разсъждения само за твое лично ползване.

При всякаква нужда от помощ…

Твой,

Тони Малагаси

Отдел „Досиета“

 

МАЙКЪЛ Р. РЕЙНОЛДС

Адвокат Уотър Стрийт № 49 Чикаго, Илинойс 8 юни 198… г.

 

Драги Тим,

За съжаление нямам възможност да дойда на риболов. Възложена ми е служебната защита на някакъв човек, който утре ще бъде съден по обвинение в отвличане.

При други обстоятелства щях да направя опит да се откача и Макдайвът, който води делото, сигурно щеше да ме освободи. Но това е най-шантавия случай, за който някога си чувал.

Обвиняемият по делото очевидно е бил не само подведен под отговорност, но и признат за виновен в резултат на цяла комична поредица от грешки, толкова много на брой, че не мога да ги изброя тук. Той не само, че не е виновен, ами разполага и с най-добрите възможни основания за завеждане на дело срещу управата на един от най-големите книголюбителски клубове тук, в Чикаго. И аз нямам нищо против да се заема с този случай.

Направо звучи невероятно — но се оказва дяволски възможно, като се замислиш, в тази наша епоха на документация водена от машини, — съвсем невинен човек да изпадне в такова положение.

Сигурно всичко ще приключи бързо. Поисках да се видя с Макдайвът преди започването на делото и просто ще трябва да му обясня ситуацията. После на спокойствие ще можем да обсъдим искът за обезщетение на моя освободен клиент.

Да идем на риба другата неделя, а?

Твой,

Майк

 

МАЙКЪЛ Р. РЕЙНОЛДС

Адвокат Уотър Стрийт № 49 Чикаго, Илинойс 10 юни 198… г.

 

Драги Тим,

Пиша ти съвсем набързо.

Не се очертава ходене на риба и другата неделя. Съжалявам.

Просто няма да повярваш. Моят без никакво съмнение невинен като агънце клиент току-що беше осъден на смърт за предумишленото убийство на отвлечената от него жертва.

Да, обясних цялата история на Макдайвът. А когато той ми обясни своето положение, направо щях да падна от стола.

Проблемът не е в това, че не го убедих. Отне ми по-малко от три минути, за да му докажа, че моят клиент изобщо не е трябвало да влиза между стените на щатския затвор и за секунда. Но — обърни внимание — Макдайвът не можел да направи абсолютно нищо!

Работата е там, че моят човек вече бил признат за виновен въз основа на данните предоставени от компютъра. При липсата на протокол от воден процес — а такъв, разбира се, изобщо не е имало (но в момента нямам право да ти обяснявам това) — съдията бил принуден да се съобразява с наличната информация. А в случай с вече признат за виновен престъпник, единственият законен избор на Макдайвът бил между присъдите за доживотен затвор и смърт.

Щом жертвата на отвличането е починала, законът изисква задължителна смъртна присъда. Според нововъведените постановления за срока на обжалване, който благодарение на компютъризирането на цялата система е съкратен, за да се избегне протакането и да се намалят душевните терзания на осъдените, разполагам с пет дни, в които да подам молба за обжалване и десет дни за нейното удовлетворяване.

Сам разбираш, че нямам намерение да си губя времето с обжалване. Смятам да се обърна направо към губернатора за помилване — след което ще разнищим до дъно този фарс. Макдайвът вече писа на губернатора и му обясни, че присъдата му е била абсурдна, но не е имал никакъв избор. И двамата сме на мнение, че трябва да получим помилване в съвсем кратък срок.

Тогава гледай как ще ги наредя…

И ще идем на риба.

Всичко най-хубаво,

Майк

 

КАБИНЕТ НА ГУБЕРНАТОРА

НА ЩАТ ИЛИНОЙС 17 юни 198… г.

Г-н Майкъл Р. Рейнолдс

Уотър Стрийт № 49

Чикаго, Илинойс

 

Уважаеми господин Рейнолдс,

В отговор на вашето запитване относно молбата за помилване на Уолтър А. Чайлд (А. Уолтър) трябва да ви уведомя, че губернаторът още не се е върнал от обиколката си с Комитета на губернаторите от Средния запад, чиято цел е оглед на Берлинската стена. Очакваме завръщането му другия петък.

Веднага, щом се появи, ще имам грижа да го запозная с вашата молба и писмата ви.

Съвсем искрено ваша,

Клара Б. Джилкс

секретар на губернатора 27 юни 198… г.

 

Майкъл Р. Рейнолдс

Уотър Стрийт № 49

Чикаго, Илинойс

 

Драги Майк,

Какво стана с това помилване? Екзекуцията ми е насрочена за след само пет дни!

Уолт

29 юни 198… г.

 

Уолтър А. Чайлд (А. Уолтър)

Килиен блок Е

Илинойски щатски каторжен затвор Джолиет, Илинойс

 

Драги Уолт,

Губернаторът се върна, но веднага беше извикан в Белия дом във Вашингтон да изкаже мнението си за междущатските канализации.

Разположил съм се на лагер пред прага му и ще го спипам в мига, в който се появи.

Междувременно, съгласен съм с теб за сериозността на положението. Директорът на затвора г-н Алън Магрудър ще ти донесе това писмо и ще разговаря на четири очи с теб. Съветвам те да го послушаш. Прилагам и писма от семейството ти, което също настоява да послушаш директор Магрудър.

Твой,

Майк

30 юни 198… г.

 

Майкъл Р. Рейнолдс

Уотър Стрийт № 49

Чикаго, Илинойс

 

Драги Майк, (това писмо ще изнесе тайно директор Магрудър)

Докато разговарях с директор Магрудър в килията си, тук му донесоха новината, че губернаторът най-после се е завърнал за малко в Илинойс и ще бъде в кабинета си утре, петък, рано сутринта. Така че ще имаш време да разпишеш помилването ми при него и да го донесеш в затвора навреме, за да бъде отменена екзекуцията ми в събота.

Следователно аз отхвърлих любезното предложение на директора да ми даде възможност да избягам, тъй като разбрах, че той нямал възможност да ми гарантира отсъствието на всякакви пазачи по пътя ми и имало вероятност да бъда убит при бягството.

Но сега всичко ще се оправи. Действително подобно фантастично струпване на нелепости все в някой момент трябва да рухне под собствената си тежест.

Всичко най-хубаво,

Уолт

 

В ИМЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ЩАТ ИЛИНОЙС, аз, Хюбърт Даниъл Уиликънс, губернатор на щат Илинойс, упълномощен с произтичащата от това власт, включително с правото да помилвам онези, които според собствената ми оценка са били несправедливо осъдени на смърт или по други причини са заслужили губернаторската милост, действително в този ден, 1 юли 198…г. заявявам и обявявам, че Уолтър А. Чайлд (А. Уолтър), задържан в резултат на съдебна грешка за престъпление, в което е напълно невинен, е изцяло и докрай помилван за въпросното престъпление. Настоятелно нареждам на съответните власти, които задържат гореспоменатия Уолтър А. Чайлд, където и да се намира той незабавно да го освободят.

 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА ЗАВЕЖДАЩА СЛУЖБА

МОЛЯ ДА НЕ ПРЕГЪВАТЕ, НАВИВАТЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАТЕ ПО ДРУГ НАЧИН ТАЗИ КАРТА

Неправилно заведен документ

ДО: Губернатор Хюбърт Даниъл Уиликънс

ОТНОСНО: Решение за помилване на Уолтър А. Чайлд от 1 юли 198… г.

 

Уважаеми щатски служителю,

Пропуснали сте да отбележите своя изходящ номер.

МОЛЯ, върнете ни обратно документа, придружен от тази перфокарта и формуляр 876, като обясните с какво право сте му поставили категорията СВРЪХ БЪРЗО, формуляр 876 трябва да бъде подписан от вашия пряк ръководител.

ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН: На най-ранната възможна дата, на която ще бъде отворена ЗАВЕЖДАЩАТА СЛУЖБА. В този случай: на 5 юли 198… г., вторник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При непредставяне на формуляр 876, ПОДПИСАН ОТ ПРЕКИЯ ВИ РЪКОВОДИТЕЛ, срещу вас ще бъде заведено дело за злоупотреба с пълномощията на щатски служител. Може да бъде издадена и заповед за арестуването ви.

Изключения не се правят за НИКОГО.

ПРЕДУПРЕДЕН СТЕ.

Бележки

[1] Дете на английски е чайлд — Б.пр.

Край
Читателите на „Компютрите не спорят“ са прочели и: