5,3 Вик

5 Гняв

6 Шах

6 Орис

Източник: Словото

 

Издание:

Дамян Дамянов. Още съм жив

ИК „Христо Ботев“, С. 1993

ISBN 953-445-114-5