Спасение или наказание е непознатото чувство, което разчупва дълбоките пластове на дълго натрупвано недоверие в душата на Тайлър Рандолф?

Любовта или желанието за свободен живот да последва Дейзи?

Разкъсвани от противоречия и неудържимо привлечени един към друг. двамата постепенно скъсяват разстоянието помежду си: той — за да намери дълго търсената топлота и разбиране, тя — за да открие, че любовта е светло освобождаване.

5 Дейзи
Daisy,

Издание:

Издателство „Калпазанов“, Габрово, 1996

Редактор Мая Арсенова

Коректор Юлия Бързакова

Оформление на корицата: Полипрес ООД

ISBN 954-17-0131-0