Защо яребицата няма опашка

(Приказка на еве)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Когато Маву[1] раздавал на птиците криле, той не им дал опашки. Рекъл, че всяка птица трябва сама да си купи опашка. А се продават те в еди-кой си град и всяка опашка струва пет каури[2]. Ако някой няма пари да си купи опашка, направена за него, Маву после няма да му продаде вече никаква опашка. И той определил ден, когато всички птици трябва да се съберат.

В определения ден дошли птиците със своите каури и си купили опашки. Само яребицата не отишла да си купи опашка, защото нямала пари. Съжалил се Маву над яребицата и решил да я почака малко. Той мислел, че тя после ще дойде да си потърси опашката. Но яребицата не дошла. Тогава Маву продал опашката й на дивия гълъб — врага на яребицата.

Върнал се гълъбът от града и почнал да се хвали с опашката си пред яребицата; той все я ядосвал и я питал:

— Градът е толкова близо, боиш ли се да отидеш там, за да си купиш украшение?

А яребицата отговорила на това:

— Богатството още не е храброст.

Така те се скарали и тази свада продължава и досега. Щом види гълъбът яребицата, започва да вика:

— Градът е близо, градът е близо!

А яребицата му отговаря:

— Богатството не е храброст.

И така между тях няма мир.

Бележки

[1] Маву — властелин на небето, върховно божество у дахомейците и у племето еве.

[2] Каури — раковина; употребявала се като дребна монета.

Край
Читателите на „Защо яребицата няма опашка“ са прочели и: