Мързеливите младежи

(Приказка на ламба)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Когато се мръкнало, всички младежи се събрали в колибата и легнали да спят. Единият от тях рекъл на другия:

— Приятелю, затвори вратата!

Но другият отговорил:

— А какво правиш ти? Защо сам не затвориш?

Всички млъкнали.

После друг младеж рекъл:

— Приятелю, затвори вратата!

А тоя отговорил:

— Не, хайде да си лежим така. Който има късмет, той ще си остане здрав и читав!

Настъпила нощта. Дошъл лъвът и отвлякъл крайния от тях. Тогава един младеж пак рекъл:

— Хайде, приятели, да затворим вратата! Лъвът вече отвлече един наш другар.

Но другите отговорили:

— Затвори ти!

И продължили да лежат така. А лъвът дохождал и ги отвличал един след друг, докато ги извлякъл всичките.

Край
Читателите на „Мързеливите младежи“ са прочели и: