Дружба

(Приказка на ламба)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Живели едно време двама души и много се обичали. Веднъж отишли на лов. Стреляли двамата, прибрали плячката, намерили стрелите си и тръгнали по-нататък. И на другия ден също така.

Но веднъж се случило тъй, че и двамата стреляли, и единият от тях намерил стрелата си, а другият не могъл да я намери. И тогава попитал:

— Приятелю мой, не можеш ли да ми намериш стрелата?

Но другият отговорил:

— Не, приятелю, да вървим в къщи, денят вече свършва!

Но оня, който бил изгубил стрелата, рекъл:

— Първо ми помогни да си намеря стрелата, нали съм ти приятел!

Но другият отказал и повторил:

— Да вървим по-скоро в къщи!

И тогава приятелят му отговорил:

— Добре, върви сам, но дружбата ни умря!

И когато първият си отишъл, вторият намерил стрелата си и се върнал в къщи. А колкото за тяхната дружба, тя оттогава наистина умряла!

Край
Читателите на „Дружба“ са прочели и: