Като магарето…

(Приказка на суахили)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Живял някога един човек, той бил сляп от рождение. Но веднъж станало чудо: очите му ненадейно се отворили. И случило се така, че пред него в тази минута стояло едно магаре. Слепият видял само това магаре и нищо повече. Но тозчас очите му отново се затворили.

Сега за него целият свят се изчерпвал с това магаре.

Веднъж минал покрай него един човек и рекъл, че някой си построил хубава къща. А слепият попитал:

— Хубава като магарето ли?

Друг път някой рекъл:

— Видях в морето голям кораб.

И слепият отново попитал:

— Голям като магарето ли?

И така било всеки път. Когато някой минавал покрай него и хвалел нещо, той винаги питал прилича ли на магарето.

Всички наоколо все се чудели.

Най-сетне хората попитали слепия:

— Защо, бвана[1], сравняваш всичко с магарето?

И слепият разправил как веднъж очите му се отворили ненадейно и първото, което видял, било магарето; и оттогава целият свят се изчерпвал за него с това магаре. Хубав като магаре! Голям като магаре! Дълъг като магаре! И към всичко останало той добавял: „като магаре“.

Бележки

[1] Бвана — господин, господар.

Край
Читателите на „Като магарето…“ са прочели и: