Глупавата кокошка

(Приказка на хауса)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
3 (× 4 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Кокошката нямала деца и отишла при дивия котак да иска цяр за раждане на пилета. И дивият котак й рекъл:

— Иди си в къщи, изскуби всички пера от главата си, смеси ги със сол и пипер, а после се върни при мене и аз ще ти дам от тоя цяр.

Кокошката отишла, а котакът наклал огън и взел да я чака.

А кокошката се върнала в къщи, оскубала си всички пера на главата, смесила ги със сол и пипер, върнала се при котака и рекла:

— Направих така, както ме посъветва, а сега дай ми цяр за раждане на пилета.

— Добре — рекъл котакът, — ти ще ходиш около огъня, а аз след тебе и ти ще казваш: „Търся цяр за раждане на пилета, търся цяр за раждане на пилета…“

Приближила кокошката до огъня и почнала да ходи около него и да казва: „Търся цяр за раждане на пилета!…“

А котакът вървял отзад. Изведнъж той сграбчил кокошката, хвърлил я в огъня, а после я изял.

Край
Читателите на „Глупавата кокошка“ са прочели и: