Лъжата е по-опасна от копието

(Приказка нахауса)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Живели някога един чакал и една хиена. Обикновено, като се протягал, чакалът казвал:

— Лъжата може да причини по-голяма болка от копието.

А хиената отговаряла:

— Не, не си прав.

И решил чакалът да докаже на хиената, че е прав.

Отишъл на пазара, купил медени питки, занесъл ги на лъва и рекъл:

— О, владетелю на гората, донесох ти едно лакомство, което намерих днес. Опитай го.

Опитал лъвът питката, много му харесала и той попитал чакала:

— Маламе[1] на гората, къде намери тона нещо?

— Взех го от хиената, това са сълзите й — отговорил чакалът, — но тя не дава това лакомство никому освен на мене.

Ала лъвът се запътил към хиената, намерил я и рекъл:

— Пролей за мене малко от твоите сладки сълзи.

Проляла хиената малко сълзи, лъвът ги опитал, но те не били сладки. Лъвът рекъл:

— Не, не! Не е това.

Хиената отново проляла малко сълзи, но и те не били тъй сладки, както лакомството. Разсърдил се лъвът, сграбчил хиената и взел да я души. Хиената едва се спасила.

Скоро след това, когато чакалът дошъл в къщи, хиената му рекла:

— Да, чакале, ти беше прав. Лъжата може да причини сто пъти по-голяма болка от копието. Аз изпитах това на себе си. Вече няма да се препирам с тебе.

Бележки

[1] Малам — учтиво обръщение към учен човек.

Край
Читателите на „Лъжата е по-опасна от копието“ са прочели и: