Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Веднъж заекът свикал всички животни и рекъл:

— Хайде да сварим пиво, да го поставим под най-голямото дърво и да попитаме ония, които живеят там, на небето, кой е вожд тук, на земята.

Всички се съгласили и определили ден.

А същия ден на разсъмване заекът качил на дървото своя брат, също заек. Събрали се всички животни — тук били и слонът, и лъвът, и носорогът, — сварили пиво, поставили го под дървото. Щом почнали да пият пивото, заекът рекъл:

— Ето, че настана време да питаме кой е вожд тук, на земята.

Тогава станал слонът и извикал:

— О, вие там горе, в селото на нашите прадеди, кой е вожд тук, на земята?

Но никой не отговорил отгоре, царяла тишина. Тогава заекът рекъл:

— Те не ти отговарят. Значи не те признават и ти не си вожд!

Станал тогава лъвът и извикал:

— О, вие там горе, в селото на нашите прадеди, кой е вожд тук, долу?

И отново отговорът бил мълчание.

А заекът пак рекъл:

— Значи и ти не си вожд.

После станал сам заекът и извикал:

— Аз, заекът, викам, кой е вожд тук, на земята?

И всички животни чули глас отгоре:

— Ти, почтени заеко, ти си вождът, когото оставихме там, на земята.

Заекът попитал важно всички:

— Е, чухте ли сега?

И всички се съгласили, а слонът рекъл:

— Наистина ти си вожд, така ни рекоха отгоре!

Станали всички животни и се поклонили на заека като на свой вожд. И рекъл тогава заекът:

— Сега си върви, народе мой!

Край
Читателите на „Как заекът станал вожд на всички животни“ са прочели и: