Големият творец е голям и в малките неща. Такива „малки“ неща са разказите и фейлетоните на Михаил Булгаков, писани през 20-те години на миналия век.

Има ли полза от алкохолизма, как възприема „Травиата“ неграмотен червеноармеец, докъде се развихрят бесовете и своеволията на съветската бюрокрация, може ли да се напие локомотив, как звучи псевдонаучният и неудържимо комичен жаргон на партсекретарите, как с помощта на Маркс и Троцки да опазиш жилището си от посегателствата на съветската власт… В кратките си разкази Михаил Булгаков рисува уродливата картина на болшевишкия ред и на неговите строители и жертви — несретни, гротескни и убийствено смешни, с мозъци, промити от недоимък, водка и безумни лозунги.

Сблъсъкът на личността с абсурдите на болшевишката система е тема, която преминава през цялото творчество на Булгаков — от разказите и фейлетоните до шедьовъра „Майстора и Маргарита“.

Михаил Булгаков влезе в руската литература с мощ, подобно на Фьодор Достоевски и Лев Толстой.

Максимилиан Волошин

По природа Булгаков беше лирик. Сега никой не може да отрече, че той се превърна в сатирика на нашето време. И стана такъв по неволя, защото самата епоха го обрече на този жанр.

Марина Черкашина

Той беше безподобен в присмеха и проявяваше докрай великолепното си презрение… Той беше гений!

Анна Ахматова

5,4 Седмица за просвета
Неделя просвещения,

5,3 Московски сценки
Московские сцены,

6 Самогонно Езеро
Самогонное озеро,

5 Стълба за рая
Лестница в рай,

6 Серия 06 № 0660243
Серия ноль шесть № 0660243,

5,5 Електрическа лекция
Электрическая лекция,

5,5 Търговски дом на колела
Торговый дом на колесах,

5,5 Приключенията на покойника
Приключение покойника,

5,5 Главполитбогослужение
Главполитбогослужение,

5 Египетска мумия
Египетская мумия,

5,5 Игра на природата
Игра природы,

3 Библиофетчия
Библифетчик,

5 Нов начин на книгоразпространение
Новый способ распространения книг,

0 Звуците на полката небесни
Звуки польки неземной,

5 Целител
Целитель,

4 Омагьосаното място
Заколдованное место,

5,5 Зорът им е само да се изфукат колко са образовани
Они хочуть свою образованность показать…,

0 Дяволщина
Чертовщина,

6 Кондукторът и членът на императорската фамилия
Кондуктор и член императорской фамилии,

5,5 За ползата от алкохолизма
О пользе алкоголизма,

5,5 Работата стига до 30 градуса
Работа достигает 30 градусов,

5 При изпълнение на свещени задължения
При исполнении святых обязанностей,

6 Човекът с термометъра
Человек с градусником,

5,7 Празник със сифилис
Праздник с сифилисом,

5 Юмрукът на счетоводителя
Кулак бухгалтера,

0 Летящият холандец
Летучий голландец,

0 „Жива вода“
„Вода жизни“,

0 Световен Шампион
Чемпион мира,

0 Музикално-вокална катастрофа
Музыкально-вокальная катастрофа,

6 Пияният локомотив
Пьяный паровоз,

5,5 „Развратник“
Развратник,

0 Колелото на съдбата
Колесо судьбы,

0 Възпаление на мозъка
Воспаление мозгов,

0 Чашата на живота
Чаша жизни,

3 Ден от нашия живот
День нашей жизни,

0 Тайните на Мадридския двор
Тайны мадридского двора,

5 Силно действащо средство
Сильнодействующее средство,

0 Книжката на Белобрисов
Белобрысова книжка,

0 Просвета с кръвопролитие
Просвещение с кровопролитием,

4 Говорещо куче
Говорящая собака,

0 Разказът на Макар Девушкин
Рассказ Макара Девушкина,

0 Ботуши-невидимки
Сапоги-невидимки,

0 Ловци на черепи
Охотники за черепами,

0 Заседание в присъствието на члена
Заседание в присутствии члена,

6 Как училището се провали в преизподнята
Как школа провалилась в преисподнюю,

0 Бирен разказ
Пивной рассказ,

0 Как, изтребвайки пиянството, председателят изтреби железничарите
Как, истребляя пьянство, председатель транспортников истребил,

0 Сътрудник с маса или свинщина по профлиния
Сотрудник с массой, или Свинство по профессиональной линии,

0 Три копейки
Три копейки,

0 Покана с господаря император
Повестка с государем императором,

0 Обмяна на веществата
Обмен веществ,

6 „Ревизор“ с натирване
„Ревизор“ с вышибанием,

6 Мамзел Жана
Мадмазель Жанна,

6 Телякинята Иван
Банщица Иван,

6 Как Бутон се ожени
Как Бутон женился,

0 Със спойката, та по черепа
Смычкой по черепу,

6 Опашка с угризения
Угрызаемый хвост,

0 Двуликият Наг
Двуликий Чемс,

6 Запорожците пишат писмо на турския султан
Запорожцы пишут письмо турецкому султану,

5,5 Относно побоя над жените
По поводу битья жен,

5 Негърско произшествие
Негритянское происшествие,

5,7 Сбърканият панталон
Не те брюки,

5 Многострадалният татко
Страдалец-папаша,

5 Динамит!!!
Динамит!!!,

6 Сантиментален водолей
Сентиментальный водолей,

5 Гаден тип
Паршивый тип,

5 Златните кореспонденции на Ферапонт Ферапонтович Капорцев
Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева,

Издание:

Михаил Булгаков. За ползата от алкохолизма

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Мария Христова

Предпечат: Митко Ганев

Издателска къща „ФАМА“, София, 2011 г.

ISBN: 978-954-597-411-3

 

Михаил Булгаков

Рассказы и фельетоны