Включено в книгата
Оригинално заглавие
La Médecine occulte, (Обществено достояние)
Превод от френски
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
3,5 (× 2 гласа)

Физиологическа двойственост

Ако здравето е равновесие на органическите обмени между индивида и околната среда и правилно разпределение на сили и вещества в различните системи на индивида, можем да заключим, че здравето се колебае между положителния полюс (+) пълнокръвието и отрицателния полюс (-) малокръвието.

Животът е движение. Начините на съществуване са начини на движение. Кой е действителният символ на движението? — Огънят. Старите мъдреци са доказали, че познават това голямо умозаключение на нашата положителна наука, а писателите-митографи са умеели чудесно да съчетават изводите от техните изследвания. Всяка легенда за същината и сътворението на света е легенда за огъня; но не — както казват нашите материалисти-археолози — само за физическия огън, а за многообразния огън, който блести в камъчето, в облака, в звездата, във флуида, а също така и в ума, в сърцето, и в невидимото. Да не забравяме, че браманите са отбелязали четиридесет и девет пламъка на Агни, а равините — петдесет врати към огнището на Бина.

Знаем, че първа рожба на движението е топлината. В патологията (наука за болестите) всичко се свежда до положително или отрицателно топлинно разстройство. Затова се и дават два вида лекарства: съгревателни и изстудителни.

Отделете от цялостното човешко същество земното същество; след това оставете настрани в последното неговото физико-химическо вещество — неподвижно и безучастно само по себе си, но живо и сетивно, поради живота, който го въодушевява.

Като отделим от този индивид, от горната страна, неосезаемия дух, а от долната — съвсем бездейното тяло, нам ни остава това, което се поддава на заболяване и на изцеряване, т.е. — флуидното тяло, тялото на страстите и мисловното тяло, които образуват в здравната човешка цялост четворна система на равновесие: всяко за себе си и всички три заедно. Ще имаме, следователно — първо: веществена фармакопея (наука за приготвяне на лекове), която въздейства на флуидното тяло; второ: флуидна фармакопея, която въздейства на тялото на страстите; трето: страстнотелесна фармакопея, която въздейства на мисловното тяло. И четвърто: мисловна фармакопея с единствено лекарство: волевата сила, която действа укрепително на цялата спомената тройка. Понеже волята е всякога тъждествена сама със себе си, нейните слабости или прекалености произлизат изключително от лошото състояние на нейните инструменти — гореказаните три организма, чрез които се проявява.

Във физиологичната област е лесно да се намерят церове за пречистване на кръвта, различни успокоителни, които се борят против повишението на температурата, средства за увеличаване прилива на кръвта или възбудителни лекарства против студа. Във всеки случай, трябва да обърнем внимание на това, че по този начин се въздейства върху флуидното яйце с двойна поляризация; че възбудата или сънливостта се причиняват от размествания на вътрешното съдържание, а не от каквито и да било приноси отвън; че избирайки цяра, ние предвиждаме как ще отговори тялото на него.

Във флуидната област лекуването подбира всички възможни средства, които извлича от силата на окултните науки и изкуства.

В страстнотелесната област са потребни психологически реактиви.

За всички тези начини, средства и похвати за лекуване ще говорим, когато им дойде редът.

Гореспоменатите няколко указания характеризират, както са казвали старите херметисти, двойния ключ за лекуване. Дванадесеторният ключ, с който си служели розенкройцерите, за да избират дванадесетте растения — извори на тяхното церително вещество — произлиза пак от двойния ключ, като негов по-нататъшен развой между зенита и надира, между изгрева и залеза в трите свята — веществен, чувствен и мисловен. Може да се каже, че всеки от тези дванадесет чудотворни лекарства (магистерии) носи прилива на определен зодиакален знак и че, понеже всеки зодиакален знак излива своите лъчи към определена част от човешкото тяло, или по-право към отделна органична служба, се получава доста сложна и съвсем пълна система за лекуване.

Но нека прекъснем тези умувания, колкото и да са полезни. Числата 3, 7, 9, 5 и 8 могат също да станат изходища за повече или по-малко сполучливи церителни ключове и системи. Ученикът, който жадува за знания от този род, ще ги намери изложени в други книги по окултизъм, които говорят за окултната ботаника, за херметичната медицина, за невидимия строеж на човешкото същество, за астрологичните съотношения между човека и Вселената, за мистичните лъчи и др. Нека се запомни, във всеки случай, че седморният ключ дава отлични последици в окултната медицина.