Включено в книгата
Хоро
Весели приказки, разкази и стихове за деца
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Хоро

Весели приказки, разкази и стихове за деца

 

Подбрал: Петър Димитров-Рудар

Редактор: Христиана Василева

Художествен редактор: Петър Василев

Технически редактор: Жак Битев

Коректор: Райна Иванова

 

Дадена за печат на 11.XI.1953 г.

Поръчка №427. Тираж 5000. Формат 1/16 от 70/100

Печатни коли 10 и ¼

 

Издателство „Народна младеж“ — ул. „Леге“ 15

Държавна печатница „Тодор Димитров“ — Дондуков 48, София

Пор. 5521


Девет мечки се събрали.

Лагерния вол одрали.

        Хайде, бре!

 

Па го яли две недели.

Но врабците ги видели.

        Е, добре…

 

Че разнесли новината

нашироко в планината.

        Хайде, бре!

 

Чул и Деко Дънгалака,

па забил из гъсталака.

        Е, добре…

 

Натъжили се в отряда:

— Деко, братчета, пострада!

        Хайде, бре!

 

Девет нощи Деко скитал

из горите, през лъките.

        Е, добре…

 

И се върнал, леле-варе,

с мечи кожи натоварен.

        Хайде, бре!

Край
Читателите на „Юнак Деко“ са прочели и: