Хитростта на бедняка

(Арабска приказка)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Сиромашия налегнала Али. Останал му само един стар кон.

Веднъж той завързал своя кон с главата на онова място от яслата, на което трябвало да бъде опашката, и взел да вика жителите на селото:

— О, братя! Елате да видите този чуден кон, на който главата е там, където би трябвало да бъде опашката.

Събрали се всички жители на селището и всеки, който искал да види това чудо, трябвало да плати половин грош. Всички влизали един след друг. А когато излизали, не казвали нито дума: всеки се срамувал, че са го излъгали с такова нещо.

А Али по такъв начин се избавил от своята сиромашия.

Край
Читателите на „Хитростта на бедняка“ са прочели и: