Серия
Краят на света (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Fox Run, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 4 гласа)
Сканиране
elemagan (2014)
Разпознаване и корекция
ultimat (2014)
Допълнителна корекция
ultimat (2014)

Издание:

Дейвид Робинс. Щурмът на Фокс

Редактор: Диана Илиева

Технически редактор: Николинка Хинкова

Коректор: Милка Недялкова

ИК „Калпазанов“, Габрово, 1994

ISBN 954–17–0050–0


Това е художествена творба. Имената, героите, местата и случките в нея са плод на въображението на авторите или са използвани с художествена цел. Всяка прилика с действителни събития, места и лица — живи или мъртви — е напълно случайна.

Терорът на тролите

— Какво по… — Блейд подбутна Джени. — Бягай! Направо към колибите. Аз съм след теб.

Джени полетя към колибите, а Блейд я следваше по петите, оглеждайки се за някакъв признак от тролите.

Оставаше им да изминат още около четиридесет метра и щяха да достигнат целта си.

Блейд забеляза някаква сянка да се плъзга в храстите на север от тях и стреля. Сянката изчезна от погледа му.

Тридесет и пет метра до спасението.

Блейд дочу викове откъм колибите. Изстрелите му бяха чути и щяха да им се притекат на помощ.

— Блейд! — изпищя внезапно Джени в ужас.

Няколко черни сенки скочиха върху нея и я погълнаха.