Включено в книгата
Оригинално заглавие
Два товарища, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Басня
Жанр
Характеристика
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2012)

Издание:

Разкази и приказки от руски писатели-класици

 

Редактор: Г. Димитрова

Художник на корицата: Ст. Кънчев

Илюстрации: И. Архангельска, Б. Дехтерев, А. Лаптев, Г. Никольский, Е. Рачев

Технически редактор: Д. Табакова

Коректор: Н. Радева

 

Дадена за печат на 17.III.1952 г.

Поръчка №174

Тираж 8000

Формат 1/20 от 70/100

Печатни коли 8 и 4 стр.

Авторски коли 4.85

Печатница „Народна младеж“, София


razkazi_i_prikazki_ot_ruski_pisateli_klasitsi_pic08.png

Вървели през гората двама другари и насреща им изскочила мечка. Единият се втурнал да бяга, покатерил се на едно дърво и се скрил, а другият останал на пътя. Нямало що да прави — проснал се на земята и се престорил на мъртъв.

Мечката приближила до него и почнала да го души: а той дори престанал да диша.

Мечката помирисала лицето му, помислила, че е мъртъв и отминала.

Когато мечката си отишла, онзи слязъл от дървото и почнал да се смее:

— Е, какво ти пошушна мечката на ухото? — рекъл той.

— Каза ми, че са лоши ония хора, които бягат от другарите си през време на опасност.

razkazi_i_prikazki_ot_ruski_pisateli_klasitsi_pic09.png
Край
Читателите на „Двама другари“ са прочели и: