Мег Блекбърн Лоузи
Децата на новото време (23)

(Кристалните деца, Децата индиго, Звездните деца, Ангелите на земята)

Включено в книгата
Децата на новото време
Кристалните деца, Децата индиго, Звездните деца, Ангелите на земята
Оригинално заглавие
Children of Now (Crystalline Children, Indigo Children, Star Kids, Angels on Earth, and the Phenomenon of Transitional Children), (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,6 (× 8 гласа)
Сканиране и първоначална корекция
ira999 (2010)
Корекция и допълнително форматиране
Диан Жон (2010)
Допълнителна корекция
Диан Жон (2012)

Издание:

Мег Блекбърн Лоузи. Децата на новото време


Шеста глава
Звездните деца

Звездните деца са една ясно отличима група малчугани със специални дарби. Някои части от тяхната генетична структура са се пробудили и носят в нашия свят помощ от междузвезден произход. В бъдещето тези деца ще споделят нови технологии и разбиране на науките, за които днес едва започваме да се догаждаме. Звездното дете може да бъде определено като дете от човешки и извънземен произход едновременно. Много са възможните причини за извънземния елемент в техния облик. Може да е вследствие на възпроизводство, генно инженерство (целящо смесване на различни раси), биомедицински технологии, телепатична връзка с друго съзнание („пренасяне“ на едно съзнание в друго) или дори нарочно предизвикано прераждане на Звезден гост в човешко тяло. Сред Звездните гости са някои от децата с успоредни аспекти, на които ще се спрем в следващата глава.

Празнотите в археологическите доказателства подсказват, че по някое време в човешката еволюция сме правили големи скокове в технологиите, металургията, алхимията и архитектурата — дори сме преминавали в други светове на съзнание, неразбрани и досега. Много неща от човешката история и еволюция остават необяснени. С други думи, липсват големи части информация за модела на физическото развитие на човечеството.

Повечето артефакти, намерени от археолозите, показват, че човекът за нула време (от еволюционна гледна точка) се е превърнал от маймуноподобно в онова, което е днес. Очевидно има етапи от нашето развитие, за които липсва каквато и да било информация. Например по стените в древноегипетските гробници се виждат доказателства за работа с енергиите. В тези рисунки има много фигури, които носят кълба от бяла светлина, орби от червена енергия или изобретения, които очевидно са някакъв вид електроизолационни тръби, подобни на съвременните батерии. В древните текстове също се споменава за тези неща. В шумерските „Плочи на сътворението“ се споменава за расата на Анунке, за която се казва, че е дошла от десетата планета в Слънчевата система. По подобен начин в Битие, първата книга от Библията, се говори за гиганти, които паднали от небето, смесили се със земляните и създали цяла нова раса от даровити хора. Всъщност в древната литература има много данни, показващи, че никога не сме били сами във Вселената и че всъщност сме повлияни от гости от други места и времена.

През цялата история на човечеството изкуството също е изобразявало Звездните гости. Във фона на безброй картини на религиозни теми се виждат летящи дискове или машини, като на някои дори се различават пилоти от други светове. В Древна Индия тези летящи машини са били наречени „вишна“ и има множество истории за онези, които са летели редовно с тях около Земята и отвъд. Празнотите в археологическите открития, рисуваните в старите картини обекти и свещените слова, писани отдавна, подсказват, че може би е имало случаи, когато посетители от други места във Вселената са идвали на Земята и са допринасяли за генетичното ни развитие или с директно съешаване с хора, или с целенасочено внасяне на тяхна ДНК в нашите развиващи се биологични организми.

В днешния свят има безброй зрели хора, които носят в себе си част от онзи дребен генетичен материал. Тяхната ДНК се е пробудила по нови начини, предизвиквайки цяла гама нови видове чувствителност. Тези възрастни имат чувството, че не им е мястото в този свят и изпитват постоянна нужда да си отидат „у дома“. Много от тях притежават интуитивни, медиумични или други дарби, като например вродена способност да виждат какво става на други места, да лекуват или изобщо да „знаят“ неща, които би следвало да са им неизвестни. Тези хора са наричани Звездни семена. Звездните семена изпитват и влечение към определени звезди или съзвездия, най-често Орион, Плеядите, Арктур и Сириус. Някои от тях са особено привързани към Сириус Б, който се върти в тандем със Сириус. За някои от Звездните семена са характерни владеене на езици, живопис, литература, музика и символи, които издават техния междузвезден произход. Звездните семена са предшественици на нашите Звездни деца, които са още по-напреднали в генетично и еволюционно отношение. Когато ДНК от междузвезден произход започва да еволюира по естествен начин, в нашия свят се появяват Звездните деца.

Енергийните полета на Звездните деца са много фино настроени и са с набор от хармонични енергийни връзки, който доста се различава от този на другите хора. Енергийните им полета са гладки, сякаш от коприна, без никакви смущения. Тези полета представляват реки от светлинни честоти, които се движат безпрепятствено, като по този начин образоват, утешават и презареждат децата. Звездните деца идват в нашия свят с невероятна интелигентност. Те притежават склонност и разбиране на науките и научните принципи, които често затрудняват „нормалните“ възрастни. Обожават да говорят за квантовата реалност.

Звездните деца често сънуват, че летят, както и стаи, пълни с бяла или цветна светлина. Други характерни за тях сънища са как се издигат в небесата с кораби и разговарят със същества от други светове. Много от тези хлапета също така въздействат по уникален начин на електронните уреди — смущават работата им или ги карат да се включват и изключват произволно. Когато някои Звездни деца минават по улицата, уличното осветление угасва. Те имат силна интуиция и в много от случаите разбират изтънко енергийното лечение. С помощта на своите медиумични дарби са в състояние да поставят точна диагноза на болести във физическото тяло. Също така умеят да влияят телепатично на другите и много от тях са ясновидци. За някои е известно, че левитират или владеят телекинезата.

Тези удивителни малчугани са сходни с Кристалните деца по това, че мислят секционно. В състояние са да правят огромни скокове в логиката, като от хипотезата за миг стигат до решението. Притежават невероятна способност за едновременно обработване на огромни количества информация. Понякога оставят впечатлението, че „свалят“ информация отнякъде, и могат да говорят по различни теми, без каквито и да било данни някога да са учили за тези неща в училище или другаде. За част от тях се знае, че са способни да изчезват и да се появяват другаде, което доста разстройва родителите им!

Звездните деца често са осъзнати за другите измерения. За тях е лесно да прекосяват по много реалности едновременно и дори да ги обсъждат с околните. Без усилие обработват информация за множество теми, без да се объркат. Също така са в състояние да разширяват или свиват времето — могат действително да направят събитията по-дълги или по-кратки, като излизат извън времето и го манипулират. Имат вродено разбиране, че съзнанието е по-бързо от светлината и използващ своето, за да променят времевите връзки както си пожелаят, Звездните деца освен това имат изострено чувство за околната среда и активно се интересуват от състоянието на планетата.

Физически погледнато, тези деца в повечето случаи са с глави, малко по-големи от обичайното. Поради тази им особеност при раждането им по-често се налага цезарово сечение. Също така имат температура винаги с един-два градуса по-ниска от нормалното, което показва, че телата им изразходват по-пестеливо енергията. Звездните деца обикновено имат силна имунна система и при нормални обстоятелства са изключително здрави. За съжаление дарбите на много от тях остават непризнати и впоследствие те изпадат в депресия и/или се разболяват вследствие на дискомфорта, който чувстват.