Стихотворения

6 Песен на британците
To The People Of England,

5 Елада: Хор
Hellas: Chorus,

5,7 Нетрайността
Mutability,

5,2 Озимандий
Ozymandias,

5,2 Ода на западния вятър
Ode to the West Wind,

5,8 Индийска серенада
The Indian Serenade,

5,5 Философия на любовта
Love’s Philosophy,

5,5 На луната
To the Moon,

5 Есен
Autumn,

6 Химн на Пан
Hymn of Pan,

5,5 Облакът
The Cloud,

5,8 На чучулигата
To A Skylark,

5,5 Въпрос
The Question,

6 Песен
Song,

6 На…
To…,

5,8 Лека нощ
Good-Night,

5 На…
To…,

5,9 Вечер
Evening,

6 Песен
Song,

5,4 На нощта
To Night,

5 На…
To…,

5,8 На…
To…,

6 Покана към Джейн
To Jane: The Recollection,

Поеми

5 Аластор или духът на самотата
Alastor; or, The Spirit of Solitude,

5 Епипсихидион
Epipsychidion,

Издание:

Пърси Биш Шели. Избрана лирика

Превод от английски на Цветан Стоянов и Илия Люцканов

Редактор: проф. Марко Минков

Художник: Борис Ангелушев

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Димитър Захариев

Коректор: Елка Георгиева

Дадена за печат 8. XII. 1958 г. Излязла от печат 15. VI. 1959 г.

Печатни коли: 16V2. Формат: 84x108/82. Тираж: 8080.

Поръчка № 84 (778). Поръчка на печатницата № 17.

Цена 8,60 лева.

Държ. полиграфически комбинат Димитър Благоев

Народна култура, София, 1959