Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Разпознаване и корекция
sir_Ivanhoe (2008)
Сканиране и корекция
NomaD (2008)

Издание:

Пърси Биш Шели. Избрана лирика

Превод от английски на Цветан Стоянов и Илия Люцканов

Редактор: проф. Марко Минков

Художник: Борис Ангелушев

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Димитър Захариев

Коректор: Елка Георгиева

Дадена за печат 8. XII. 1958 г. Излязла от печат 15. VI. 1959 г.

Печатни коли: 16V2. Формат: 84x108/82. Тираж: 8080.

Поръчка № 84 (778). Поръчка на печатницата № 17.

Цена 8,60 лева.

Държ. полиграфически комбинат Димитър Благоев

Народна култура, София, 1959


Земята долу спи студена,

блестят отгоре небесата.

        Аз слушам — вредом тук

        със съскащ звук

струи из бездни заледени

среднощен дъх и смъртно стене

        под взора на луната.

 

Замират храстите полека

и черни, птиците във мрака

        потъват, свити, в сън

        под всеки трън

до криволящата пътека,

която секва недалеко

        и никого не чака.

 

Едва проблясват ти очите

под таз луна, що смътно грее:

        над мудната река

        блестят така

на огън призрачен лъчите.

Те позлатяват ти косите,

        които вятърът пилее.

 

С лъчи по устните ти бледни,

любима, вятърът играе.

        По твоята коса

        скрежи роса.

Ти легнала си и с дихания ледни

небето би могло да те досегне,

        когато пожелае.

 

1815

Край