Първа преграда
Рисунки по стените на стаята

0 Браво

0 Болка

0 Братя

Втора преграда
Рисунки по асфалта на училищния двор

0 Панаир

Трета преграда
Рисунки по алеите на зоологическата градина

0 Марабу

0 Кит

0 Гъска

Четвърта преграда
Рисунки по стъклото на колата и на други превозни средства

0 Зебра

0 Стоп

0 Топка

0 Буря

Пета преграда
Рисунки по пепелта на междуселския път

0 Изгрев