Първа преграда
Рисунки по стените на стаята

0 Браво

0 Болка

0 Братя

Втора преграда
Рисунки по асфалта на училищния двор

0 Панаир

Трета преграда
Рисунки по алеите на зоологическата градина

0 Марабу

0 Кит

0 Гъска

Четвърта преграда
Рисунки по стъклото на колата и на други превозни средства

0 Зебра

0 Стоп

0 Топка

0 Буря

Пета преграда
Рисунки по пепелта на междуселския път

0 Изгрев

Издание:

Автор: Марко Ганчев

Заглавие: Чанта за утре

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1987

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДП „Георги Димитров“

Излязла от печат: 28.III.1987 г.

Отговорен редактор: Лилия Рачева

Редактор: Димитър Ценов

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Спас Спасов

Художник: Борис Димовски

Коректор: Мая Лъжева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/3407