Жечка Горчева
Давид и Голиат

(Библейски разкази)

Господи,

искам да премина в този свят със песен,

красота да пръсна в моя път нелесен,

дните да се раждат в нощ беззвездна,

всеки ден да бъде светлинка небесна.

Искам да живея с правдата Христова,

сред студ и сред тръни любов да посея,

да светне в душата, да пламне в сърцата

частица от мойта живителна вяра.

Искам да премина в този свят със радост,

в чистата и трайна спасителна радост,

че съм дал по капка от „живата влага“,

че някого стопля мойта дума блага.

Искам да не помня делата на мрака,

както Бог прощава — да простя на брата.

В посвещение свято духът да пребъде!

Господи Исусе, ти благослови ме!

изпълни ме с духа небесен,

с твоя мир, с мъдрост, доброта,

да вървя по светите ти стъпки

все нагоре в много светлина!

От неизвестен автор

Книгата е изпратена от автора.

 

Издание:

Жечка Горчева. Давид и Голиат. Библейски разкази

Редактор: Радослав Димитров

Технически редактор: Радослав Райчев

Художник на корицата: Велко Велков

Илюстрации из Библия от Кенет Н. Тейлър

Формат 60х84/16

Печатни коли 6,5

Дадена за набор: август 1993 г.

Излязла от печат: октомври 1993 г.

Издателство „ВЕСТА“ — В. Търново

Електронен набор и странирано КФ „Полиграф-принт“ — Разград

Печат и подвързия — ДФ „Абагар“ — Ямбол