Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Разпознаване, форматиране и корекция
trooper (2012 г.)

Издание:

Александър Г. Радонов. Трагедии след залез слънце. Стихове

Българска, първо издание

Редактор: Александър Хаджирадохна

Художествено оформление на корицата: Станислав Васев

Технически редактор: Куна Кондева

ИК „Жажда“, 2006 г.

ISBN: 10–954–795–167-X

ISBN: 13–978–954–795–167–9


Помня аз една мечта —

тя умря сама в нощта.

Погуби я на хората жестокостта,

това не го понесе тя.

 

Някъде, на друго място по света,

умира и друга добра мечта.

За смъртта причината е същата —

жестокостта всемогъщата.

 

Поглеждаме на трето място,

там мечтата е хваната на тясно.

Дните й са преброени,

целите й са обречени.

И търсиш още добри мечти,

но в гробове намираш ги ти.

Чудиш се какво заема тяхното място,

оставеното пространство не е тясно.

 

Там се настани реалността,

там се настани мъстта,

там се настани омраза,

там се настани зараза (07. IX. 2003).

 

Всички те са сила нова,

личността е жива, бодра, нова.

Отмъщението е на преден план сега,

отмъщение за чистата добра мечта.

 

Създадена е силната злина,

смисъл на живота дава тя,

заменя тя убитата мечта,

и насочва се към теб — сега!

 

Ти уби ги тез мечти,

ти създаде тонове злини.

Твоето име аз ще назова —

ти си Любовта.

 

Незнайно как те боготворят,

ти носиш болка и беди.

Но новите ще те унищожат,

и то с истини.

 

Ти нараняваш, ти проваляш, ти разрушаваш,

нищо хубаво не създаваш.

Ти си просиш врагове,

много станаха ти те.

 

Те са всичките убити мечти,

те са всичките нови злини,

и са повече, и повече, и повече…

Неконтролируеми са повече.

 

Битката е предрешена в тяхна полза,

те познават те изцяло.

Ти си вече слаба, мръсна, боса,

ти покрита си със бяло.

 

Около ковчега ти са те.

От всеки нож във твоето сърце

                        забит стои,

нож за всичките убити мечти.

 

Ти няма да възкръснеш,

няма вече да лъжеш,

няма да проваляш,

няма да изгаряш.

 

Ти си вече мъртва

в моята душа,

ти умря сама!!!

28–29.08.2002

Край