Приказен свят

Издание:

Ангел Каралийчев. Приказки и разкази