Песен, приказка, рисунка — всичко това го има като зародиш в живота. Наивното, чувствителното въображение извиква приказката; краткото, остро, ударно, съсредоточено в себе си събитие ражда разказа; възрастването, усложняването, патетичността на модерното време създава романа. От едни случки става само разказ, от други — само роман. Не можеш да задушиш сюжет за роман в тесните форми на разказа, нито да разточиш сюжет за разказ в роман. Съществуването вътре в живота на специални случки за разкази показва, че докато има живот, ще има и разкази.

Илия Волен

Добра е тази детска книга, която спомага за развитието на богата душевност у детето, отговаря на възрастта и разбужда ума му, както пролетният вятър разбужда пъпките на дърветата и на цветята.

Емилиян Станев

Трудът на писателя е вдъхновен, крилат! Да пишеш за децата, то е да станеш млад, да преминеш през девет царства в десето, да си юнакът, който пресича с един замах триглавата змия, да си живата вода, да си бедният момък, който свири на кавал, а при него самодивите танцуват и моретата правят пътеки…

Стоян Ц. Даскалов

Делението на писателите на „детски“ и за възрастни е условно. Във всеки човек има по едно дете и във всеки писател — също. Това дете понякога влиза в своите права… Написва нещо за деца… Аз съм убеден, че писането за деца е не по-малко сериозна работа, отколкото писането за възрастни… Ако не и повече…

Николай Хайтов

Издание:

Библиотека „Златни страници“. Ключът на времето. Том шести. Разкази

Съставител и редактор: Николай Янков

Библиотечно оформяне: Иван Кисьов

Художник: Любен Зидаров

Художествен редактор: Кирил Гюлеметов

Технически редактор: Здравко Божанов

Коректор: Иванка Павлова

Издателство „Български художник“, 1980

ДПК „Д. Благоев“, 1980