Уилям Хюит
Автохипноза за по-добър живот (3) (Съзидателната сила на собствения ви глас)

Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Self-hypnosis for a Better Life, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 11 гласа)

Информация

Допълнителна корекция и форматиране
dragonfly_elf (2011)
Източник
www.maxima.bg

Издание:

Уилям Хюит. Автохипноза за по-добър живот

 

Превод: Славянка Мундрова, 1999

Лира Принт, 1999

 

Copyright 1997 by William W. Hewitt

Published by Llewellyn Publications

St. Paul, MN 55164 USA

История

  1. — Добавяне

3. Нарисувай ми любовта

Всеки иска да бъде обичан и да дава любов. Всеки има право на любов. Това е един романтичен запис за двама и той ще ви помогне да осъществите истинската си любов. Благодарение на него ще намерите и привлечете подходящия партньор в любовта. Ако вече сте набелязали някого, благодарение на този запис ще затвърдите връзката с него. Ако нямате предвид конкретен човек, записът ще ви помогне да привлечете вашата сродна душа.

Записът действа на принципа „без вреда за никого“. Следователно, не можете да привлечете желания партньор, като навредите на трети човек. Ако човекът, когото истински обичате, е трайно свързан с друг/друга, ще можете да го привлечете към себе си, но това ще стане така, че третият човек да не бъде ощетен по никакъв начин. Трябва да сте склонни да позволите на висшия разум да направи всичко вместо вас. Не се опитвайте да карате нещата да стават точно така, както смятате, че трябва, защото това ще ви донесе само разочарования.

Можете да използвате записа колкото пъти искате. Препоръчвам да го слушате поне веднъж седмично, а най-добре всеки ден, докато се съберете с този, когото истински обичате, и взаимно се обвържете.

Сценарий за записа, посветен на романтичната любов

Затворете очи и поемете дълбоко дъх, издишайте докрай, докато изпразните дробовете си. Изкарайте всичкия въздух. Направете го отново. Просто се отпуснете и издишайте. Още веднъж, но сега задръжте дъх, след като изпълните дробовете си с чист, свеж и успокояващ въздух. Задръжте така. Не отваряйте очи. Сега издишайте полека и почувствайте как все повече релаксирате.

Искам да си представите как цялото напрежение и скованост, всичките ви страхове и тревоги се оттичат през темето ви. Оставете ги да се стекат по лицето и шията, да потекат по раменете, гърдите, талията, хълбоците, бедрата, коленете, прасците, глезените и стъпалата, да стигнат до пръстите на краката. Цялата напрегнатост и скованост, всички ваши страхове и тревоги сега се отцеждат от върховете на пръстите на краката и вие все повече се отпускате.

Сега искам да си представите, че слагам на всяко от коленете ви по една тежка торба с пясък. Почувствайте как пясъкът притиска надолу коленете ви. Те стават по-тежки и повече се отпускат. В пясъка има едно вещество, което силно ви вцепенява, и сега цялото вцепенение се стича в коленете ви. Те се сковават още повече под тежестта на пясъка. А тежкото, вцепеняващо усещане се стича надолу по прасците, глезените, стъпалата и пръстите на краката. Всичко под коленете ви е вцепенено и още повече се вцепенява под тежестта на пясъка. Сега тежкото сковаващо усещане се надига към бедрата, нахлува в хълбоците, през талията навлиза в гърдите. Влива се в раменете ви, те се сковават и натежават. Потича надолу по цялата дължина на ръцете ви, по китките и пръстите. Връща се нагоре по цялата дължина на ръцете, към раменете и шията. Залива лицето и очите ви. Нахлува във веждите, челото, изкачва се към темето, слиза надолу към тила и врата.

Сега искам да си представите, че гледате една черна дъска. Представете си на нея нарисуван кръг. В кръга ще сложим буквите от азбуката в обратен ред. След като напишете една буква в кръга, веднага я изтрийте от него.

Сега си представете черната дъска. Начертайте мислено кръга. Напишете в него буквата Я. Сега я изтрийте оттам и навлезте по-надълбоко. Напишете Ю в кръга, изтрийте и навлезте по-надълбоко. Ь, изтривате и навлизате още по-надълбоко. Ъ, изтривате. Щ, изтривате. Ш, изтривате. Ч, изтривате. Ц, изтривате. Х, изтривате. Ф, изтривате. У, изтривате. Т, изтривате. С, изтривате. Р, изтривате. П, изтривате. О, изтривате. Н, изтривате. М, изтривате. Л, изтривате. К, изтривате. Й, изтривате. И, изтривате. З, изтривате. Ж, изтривате. Е, изтривате. Д, изтривате. Г, изтривате. В, изтривате. Б, изтривате. А, изтривате. Сега изтрийте кръга и забравете за черната дъска. Просто продължете да релаксирате още по-дълбоко. Почувствайте как потъвате в стола, как умът и тялото ви навлизат все по-навътре в релаксацията, все по-надълбоко с всяко вдишване.

Докато вдишвате, си представете, че вдъхвате чиста и без никакъв мирис упойка. Тя се разлива из тялото ви. Усещате топлина, вцепенение, пощипване и колкото повече я вдишвате, толкова повече искате да продължите, дишането ви става все по-дълбоко и ви дава още от това спокойно, отпускащо, релаксиращо усещане. Отсега нататък до края на сеанса ще се отпускате все повече и повече с всяко следващо вдишване.

Сега искам да си представите, че пред вас има две големи огледала, поставени едно до друго. Представете си ги. Те са идентични.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Засега огледалото, което виждате отляво, е празно.

Сега се гледайте в дясното огледало. Вижте се в него.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Повторете след мен: „Това огледално мое отражение отразява всичко, което предлагам на човека, когото истински обичам.“

Сега окръжете огледалото с червена рамка. Червеното символизира привличането, страстта и дълбочината на любовта.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега нека червеният цвят да залее цялото огледало и самото то заедно с образа ви да стане червено.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът ви се е изпълнил със страст, привличане и дълбока любов към човека, когото истински обичате. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Предлагам своята дълбока любов и страст на човека, когото истински обичам.“ Нека червената рамка и червеният цвят да изчезнат.

Сега обградете със синя рамка това огледало. Синьото олицетворява лоялността, топлотата, верността и трайното приятелство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете синия цвят да изпълни цялото огледало. И огледалото, и образът ви нека станат сини.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Образът ви сега се е изпълнил с лоялност, топлота, вярност и трайно приятелство към човека, когото истински обичате. Повторете на себе си следното твърдение точно така, както аз го казвам: „Предлагам лоялност, топлота, вярност и трайно приятелство на човека, когото истински обичам.“ Нека синята рамка и синият цвят да изчезнат.

Сега обкръжете огледалото със зелена рамка. Зеленото е символ на живота, растежа и обновлението.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега позволете на зеления цвят да се разлее по цялото огледало, нека и то, и образът ви да станат зелени.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Образът ви сега е изпълнен с вечно развиващия се живот и с подновената клетва към човека, когото истински обичате. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Предлагам моя живот и подновената си клетва на човека, когото истински обичам.“ Нека зелената рамка и зеленият цвят да изчезнат.

Сега сложете пурпурна рамка на това огледало. Този цвят е символ на духовното единство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете пурпурния цвят да се разлее по цялото огледало. Огледалото и образът ви нека станат пурпурни.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът ви се е изпълнил с духовно единство между вас и човека, когото истински обичате. Повторете след мен: „Предлагам своя дух, за да се съедини с човека, когото истински обичам.“ Нека пурпурната рамка и пурпурният цвят да изчезнат.

Сега обградете огледалото с бяла рамка. Бялото е знакът на истината, съвместимостта, почтеността и цялостността.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете белия цвят да се разлее по цялото огледало. Нека огледалото и вашият образ станат искрящо бели.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Образът ви е изпълнен с истина, съвместимост, почтеност и цялостност, насочени към човека, когото истински обичате. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Предлагам своята истина, почтеност, цялостност и абсолютна съвместимост на човека, когото истински обичам.“ Нека бялата рамка и белият цвят да изчезнат.

Сега обкръжете огледалото със златиста рамка. Златистото е символ на трайното одобрение.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете златистия цвят да се разлее по цялото огледало. Нека то и образът ви станат златисти.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът ви се е изпълнил с трайното одобрение на вашата любов към човека, когото истински обичате. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Предлагам своето трайно одобрение на човека, когото истински обичам.“ Нека това огледало остане обкръжено със златистата рамка.

Вие сътворихте на духовно равнище своето любовно обяснение пред човека, когото истински обичате. Сега повторете мислено след мен: „Предлагам цялата си любов на личността, която истински обичам и която е моята сродна душа.“ Вече е само въпрос на време тази любов да се прояви и в материалния свят.

Сега насочете вниманието си към огледалото, което стои отляво. То е предназначено за човека, когото истински обичате, тоест за вашата сродна душа. Ако вече истински обичате един конкретен човек, създайте мислено неговия образ в огледалото. Гледайте го.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Ако нямате предвид конкретен човек, но искате да намерите своята истинска любов, която и да е тази личност, представете си изображение в огледалото, което да означава следното: „Образът на човека, когото истински обичам.“ Ако успеете да си представите човешки образ в това огледало — чудесно. Запомнете го, защото това е образът на човека, когото истински ще обичате. Ако не успеете да си представите човешки образ, няма нищо страшно, защото умът ви ще се протегне и ще достигне до човека, който ще бъде вашата истинска любов.

Сега си повторете следното твърдение: „Това огледало отразява човека, когото истински обичам, и това, което желая да получа от него.“

Обградете огледалото с червена рамка. Червеното символизира привличането, страстта и дълбочината на любовта.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете червения цвят да изпълни цялото огледало. Нека огледалото и образът на човека, когото истински обичате, станат червени.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът на този, който е вашата истинска любов, е изпълнен със страст, привличане и дълбока любов към вас. Повторете следното твърдение точно така, както го казвам аз: „Желая дълбока любов и страст от човека, когото истински обичам.“ Нека червената рамка и червеният цвят да изчезнат.

Сега сложете синя рамка на това огледало. Синьото е знак за лоялност, топлота, вярност и трайно приятелство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете синия цвят да залее цялото огледало. Нека огледалото и образът на този, когото истински обичате, да станат сини.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът на човека, който е вашата истинска любов, се е изпълнил с лоялност, топлота, вярност и трайно приятелство, предназначени за вас. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Желая лоялност, топлота, вярност и трайно приятелство от човека, когото истински обичам.“ Нека синята рамка и синият цвят да изчезнат.

Сега обкръжете огледалото със зелена рамка. Зеленото е знак на живота, растежа и обновлението.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете зеленото да се разлее по цялото огледало. Нека огледалото и образът на вашата истинска любов да станат зелени.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът в огледалото е изпълнен с вечно растящ живот и подновяваща се преданост към вас. Повторете мислено твърдението: „Желая живота и подновяващата се преданост на човека, когото истински обичам.“ Нека зелената рамка и зеленият цвят да изчезнат.

Сега сложете пурпурна рамка на огледалото. Пурпурното символизира духовното единство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега оставете пурпурния цвят да изпълни цялото огледало. Нека и огледалото, и образът на този, когото истински обичате, да станат пурпурни.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Образът в огледалото сега е изпълнен с духовно единство между вас двамата. Повторете следното твърдение на себе си точно така, както го казвам аз: „Желая духът на човека, когото истински обичам, да се обедини с моя.“ Нека пурпурната рамка и пурпурният цвят да изчезнат.

Сложете бяла рамка около огледалото. Бялото означава истина, съвместимост, почтеност и цялостност.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Сега оставете белия цвят да изпълни цялото огледало. Нека и то, и образът на този, когото истински обичате, да станат искрящо бели.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът на вашата истинска любов се е изпълнил с истина, съвместимост, почтеност и цялостност, насочени към вас. Повторете следното твърдение точно така, както го казвам аз: „Желая истина, почтеност, цялостност и абсолютна съвместимост от човека, когото истински обичам.“ Нека бялата рамка и белият цвят да изчезнат.

Сега сложете златиста рамка на огледалото. Златистото символизира трайното одобрение.

ПАУЗА 2 СЕКУНДИ

Оставете златистия цвят да се разлее по цялото огледало. Нека и то, и образът на човека, който е вашата истинска любов, да станат златисти.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Сега образът на този, когото истински обичате, се е изпълнил с трайно одобрение, предназначено за вас. Повторете следното твърдение: „Желая трайно одобрение от човека, когото истински обичам.“ Нека златистата рамка да остане около това огледало.

На духовно равнище вече създадохте онова, което желаете да получите от вашата истинска любов. Сега повторете мислено следното твърдение точно така, както го казвам аз: „Желая цялата любов от човека, когото истински обичам.“ Вече е само въпрос на време кога тази любов ще се прояви и в материалния живот.

Сега разгледайте добре двете огледала със златисти рамки, които стоят едно до друго. Вие сте отдясно. Човекът, когото истински обичате, е отляво.

ПАУЗА 5 СЕКУНДИ

Нека сега двете огледала се слеят в едно огледало със златиста рамка, което отразява вас и онзи, когото истински обичате — двамата един до друг.

Повторете си мислено твърдението: „Това желая, без да вредя на никого… ние двамата да се открием взаимно и да се свържем в трайна любов, която да обогати неговия и моя живот.“

Сега поемете дълбоко дъх и релаксирайте, докато огледалото изчезва от погледа ви.

Това вече е факт. Вие и човекът, когото истински обичате, сте предназначени един за друг в този живот, без да вредите никому. Само трябват време и търпение, докато всичко се разгърне за вас в материалния свят. И това е точно така.

Поемете дълбоко дъх и продължете още по-надълбоко.

За да се пробудите, бройте мислено с мене от 1 до 5. На 5 отворете очи и се събудете. Ще се чувствате фантастично, изпълнени с любов, надежда и оптимизъм. 1… 2… 3… 4… 5. Отворете очи, напълно будни и с чудесно настроение.