Уилям Хюит
Автохипноза за по-добър живот (1) (Съзидателната сила на собствения ви глас)

Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Self-hypnosis for a Better Life, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 11 гласа)

Информация

Допълнителна корекция и форматиране
dragonfly_elf (2011)
Източник
www.maxima.bg

Издание:

Уилям Хюит. Автохипноза за по-добър живот

 

Превод: Славянка Мундрова, 1999

Лира Принт, 1999

 

Copyright 1997 by William W. Hewitt

Published by Llewellyn Publications

St. Paul, MN 55164 USA

История

  1. — Добавяне

„Ние имаме способността да разрешим повечето, дори всички проблеми в живота — нужно е само да знаем как.“

Уилям Хюит

1. Въведение

Ние сме в състояние да разрешим повечето, ако не и всички проблеми в живота си, ако знаем как. Самохипнозата е средство, чрез което сами можем да си помогнем в разрешаване на проблемите си по пътя към по-добър живот.

Тази книга предлага реални дословни самохипнотични сценарии за 23 основни ситуации, в които се налага да се решават проблеми. Навярно повечето от тях ще ви бъдат полезни в някой момент от живота.

Трябва само да запишете на касета онзи сценарий за конкретна ситуация, който според вас ще ви помогне. Направете толкова записа на сценария, колкото желаете. Ще ги имате за цял живот и ще ги ползвате толкова пъти, колкото искате. Само сядате удобно, включвате магнетофона, затваряте очи и се оставяте на хипнотичното въздействие на своя собствен глас, записан на лентата.

Никак не е сложно, нали?

Не ви трябва хай-фи стереоуредба с много честоти. Просто записвате сценариите с гласа, с който си говорите, на какъвто и да е най-обикновен магнетофон. Не ви трябват и скъпи касети. И скъпите, и евтините вършат еднаква работа. Всеки от 23-те сценария в книгата изисква най-много 30 минути време за записване и идеално се вмества на едната страна на 60-минутна касета.

За някои теми има по два сценария („Сънища“, „Фобии“, „Световният мир“). Може да запишете единия от едната страна на касетата, а другия от другата, за да съберете заедно пълния сценарий за тези теми.

Как действа самохипнозата

Хипнозата е метод, който унася съзнанието, за да се отпусне и да престане да мисли, както става при лягане, точно преди сънят да ви овладее.

В състояние на хипноза съзнанието е почти пасивно, но вие не спите. В такъв момент подсъзнанието ви е особено податливо на внушения. Именно то реагира на внушенията и благодарение на него те се проявяват в живота ви.

Подсъзнанието е като послушен слуга — прави само това, което му се каже. То не мисли, не разсъждава, не действа рационално, само следва инструкциите. Но пък съзнанието мисли, разсъждава, действа рационално и често оспорва вашите искания. Затова то трябва да се подложи на релаксация, да го накарате да замълчи, за да не спори с инструкциите, които давате на подсъзнанието.

Този процес се нарича хипноза. Самохипнозата означава вие сами да се хипнотизирате. Когато друг го прави, това е само хипноза. Независимо дали става дума за хипноза или за самохипноза, няма разлика в самия процес и в резултатите от него.

С помощта на самохипнозата, както е описана в тази книга и в другата ми книга „Хипноза за начинаещи“, вие ще успеете да усъвършенствате желаната сфера от живота си, като просто давате преки указания на своето подсъзнание какво трябва да направи.

Абсолютно необходимо е внушенията да се повтарят и да се затвърждават, защото внушеното чрез хипноза обикновено се забравя след една-две седмици и трябва постоянно да повтаряте на подсъзнанието си какво да прави, за да го убедите, че желаете точно това. Необходимо е, защото хората често променят настроенията си и по този начин сигнализират на своето подсъзнание да не ги приема сериозно.

Докато постоянно изпращате внушения на подсъзнанието си и му изтъквате какво искате, внимавайте, защото тези внушения могат наистина да се превърнат в действителност. Самохипнозата е мощно средство, затова добре осъзнавайте какво програмирате в подсъзнанието си чрез нея, защото наистина ще го получите.

Процедурите в тази книга ще ви помогнат да направите с живота си чудеса.

Правене на записите

В началото на всяка глава описвам накратко темата на конкретния запис. След това идва подзаглавието „Сценарий на записа“. Запишете на лентата всичко след това подзаглавие. Когато срещнете в сценария изрази, изписани с главни букви, например ПАУЗА 30 СЕКУНДИ, не записвайте тези думи. Те са указания за вас, за да спрете да говорите, но лентата да продължи да се върти. Когато четете сценариите, ще видите защо понякога има нужда от специални указания. За да направите полезни самохипнотични записи и успешно да ги използвате, следвайте тези прости инструкции:

Говорете с такъв глас, с който винаги говорите.

Говорете с бързина, която ще ви позволи после да слушате записа без затруднения. Ако говорите много бързо, ще ви е трудно да слушате записа. Ако говорите много бавно, може да се разконцентрирате.

Не се притеснявайте, ако допуснете малки правоговорни грешки, просто продължавайте да записвате. Тези малки грешки няма да ви притесняват, докато слушате записа.

Ползвайте 60-минутна или 90-минутна касета — и двата вида са еднакво подходящи.

Подберете си време и място за правене на записа, като се уверите, че никой няма да ви прекъсва и няма да има досадни странични шумове. Колкото по-тихо, толкова по-добре.

Изключете телефона, докато записвате. Един от законите на Мърфи гласи: „Телефонът винаги звъни, когато записвате сценарий за самохипноза.“

Запишете целия сценарий наведнъж.

Слушане на записа

Подберете времето и мястото така, че да няма изгледи да ви обезпокоят.

Изключете телефона.

Седнете удобно или легнете — както искате. Лично аз предпочитам стол с права облегалка и без странични ръчки. В някои случаи непременно трябва да сте легнали в легло (при записите за сънищата, за безсънието и др.).

Включете магнетофона, слушайте и изпълнявайте инструкциите. Правете това, което ви казва записът.

Сега вече сте готови да правите записи и сами да се хипнотизирате, за да намирате разрешение на проблемите и да усъвършенствате живота си.